Архива вести

НИС објављује консолидоване резултате пословања за девет месеци 2016. године

December 12, 2000

Иако су просечне цене сирове нафте типа Urals у девет месеци 2016. године биле око 27 одсто ниже у поређењу са претходном годином, НИС Група је забележила позитивне финансијске резултате. НИС Група је значајно побољшала резултат из првог полугодишта када је нето добит износила 3,1 милијарду динара и првих девет месеци ове године завршила са нето добити од 7,7 милијарди динара. Остварени позитивни резултати су у великој мери последица примене програма за повећење оперативне ефикасности чији се ефекти у девет месеци 2016. године процењују на 5,7 милијарди динара. Успех је забележен и код оперативних показатеља, од којих су многи изнад бизнис плана.  Укупан промет нафтних деривата за девет месеци 2016. износи 2,414 милиона тона што је 3 одсто више него претходне године. Значајан резултат остварен је у ино-активама, где је обим промета повећан 34 процента у односу на исти период прошле године. Такође, НИС је у поређењу са истим периодом прошле године за 1,3 одсто увећао своје учешће на малопродајном тржишту Србије и оно сада износи 42,7 процената. Бољи резултат остварен је и у Блоку Енергетика где је остварена производња електричне енергије од 104.305 MWh, односно 21 одсто више у поређењу са девет месеци прошле године. Укупна производња нафте и гаса у Србији и концесијама износила је 1,108 милиона условних тона што је у складу са планираним обимом производње, док је обим прераде нафте био 2,376 милиона тона. Међутим, ниске цене сирове нафте утицале су на финансијске резултате НИС Групе: показатељ EBITDA (добит пре плаћања камата, пореза на добит и амортизације) je у девет месеци 2016. године износио 22,5 милијарди динара, односно 30 одсто мање него у истом раздобљу прошле године. Истовремено су повећане обавезе на име пореза и других јавних прихода НИС Групе, тако да  за девет месеци 2016. године оне износе 117,5 милијарди динара, што је 7 процената више у поређењу са истим периодом претходне године. Упркос негативним трендовима на тржишту, НИС није одустао од одговорног односа према својим акционарима, запосленима и локалној заједници. Акционарима је у септембру ове године исплаћено више од 4 милијарде динара, односно 25 одсто нето добити из 2015. године. НИС и даље следи курс друштвено-одговорног пословања и наставио је са улагањем у заједницу у којој послује. У трећем кварталу ове године објављени су резултати јавног конкурса у оквиру корпоративног програма „Заједници заједно“ на основу коjeг ће НИС пројекте у 11 локалних самоуправа широм Србије подржати са 110,5 милиона динара. Није се одустало ни од унапређења безбедности и здравља на раду, па су запажени резултати постигнути и у овој области – индикатор повреда са изгубљеним данима је 50 одсто мањи у поређењу са истим периодом 2015. године. Кирил Кравченко, генерални директор НИС-а је изјавио: „Резултати које смо постигли још једном доказују да смо креирали добар и отпоран пословни модел. Остали смо лидер без обзира на сложене макроекономске услове. За девет месеци 2016. године уложили смо укупно 14,5 милијарди динара што потврђује статус НИС-а као водећег инвеститора у Србији. Наша амбиција је да будемо први и да будемо најефикаснија компанија у земљи. Очекујемо да нам мере оперативне ефикасности у 2016. години донесу укупну уштеду од преко 8,5 милијарди динара. То ће нам омогућити да задржимо профитабилност и наставимо да развијамо НИС.“