Архива вести

НИС објављује ревидиране консолидоване финансијске извештаје за 2015. годину

December 12, 2000

Компанија је 2015. годину завршила као профитабилна. Нето добит НИС-а је износила 14,6 милијарди динара и на њу су у највећој мери утицали пад цена нафте на светском тржишту од готово 50% и негативни утицај курсних разлика које су у 2015. износиле 8,1 милијарду динара. Показатељ EBITDA износио је 46,5 милијарди динара. Иако су финансијски показатељи нижи него 2014. године, они су знатно виши од планираних за 2015, узимајући у обзир пад цена сирове нафте. Одржању профитабилности у изузетно сложеним условима за пословање у највећој мери је допринело континуирано спровођење програма оперативне ефикасности. Остварени економски ефекат (и на EBITDA и на новчани ток) мера за повећање ефикасности пословања у 2015. години износио је 13,3 милијарде динара. Захваљујући томе, НИС је успео да одржи планирани ниво инвестиција и у току 2015. године у развој компаније je уложено 30,3 милијардe динара. Реч је о износу двоструко вишем од остварене годишње нето добити компаније, чиме је НИС остао у врху највећих инвеститора у Србији. Укупан износ обрачунатих обавеза по основу пореза и других јавних прихода у 2015. години износио је 151,9 милијарди динара, односно 12 одсто више него пре годину дана. Такође, трећу годину заредом, НИС је у 2015. години исплатио акционарима дивиденде у укупном износу од 7,6 милијарди динара, што је 25 одсто нето добити компаније из 2014. године. Што се тиче оперативних показатеља пословања, НИС је у области истраживања и производње повећао резерве угљоводоника за 8 одсто у поређењу са прошлом годином. Обим прераде нафте и дораде полупроизвода повећан је за 6 одсто у односу на исти период 2014. године и настављена је модернизација прерађивачких капацитета, првенствено кроз активности у оквиру реализације пројекта «Дубока прерада». У домену енергетике, основана је компанија ТЕТО Панчево са циљем изградње термоелектране–топлане капацитета 140 MW у Панчеву, завршена је изградња малих електрана Велебит 3 и Сираково 2 и компанија тренутно има 13 малих електрана на нафтним и гасним пољима у Србији, укупног капацитета 11,6 MW. Такође, започета је малопродаја компримованог природног гаса. Успех је забележен и у продаји, где је укупан промет нафтних деривата повећан за 5 одсто у односу на 2014. годину и НИС је повећао учешће на малопродајном тржишту нафтних деривата у Србији за 1 одсто. Компанија је наставила са модернизацијом малопродајне мреже и са увођењем нових производа и услуга за потрошаче, попут стооктанског бензина G-Drive 100. Поводом објављивања резултата рада НИС-а у 2015. години, генерални директор Кирил Кравченко је изјавио: „Протекла година је била тешка не само за НИС, већ и за цео нафтно-гасни сектор у свету и поносан сам што смо успели да задржимо профитабилност. Наш одговор на кризу су били тимски рад, смањење трошкова и оперативна ефикасност у свим сегментима пословања, који су дали очекиване резултате због чега и даље остају наш главни циљ. Такође, запослени у НИС-у су сопственом иновативношћу допринели повећању ефикасности кроз програм "Ја имам идеју". Ипак, свесни смо да ће услови за пословање у 2016. години бити знатно сложенији него претходне, пре свега због ниске цене сирове нафте на светском тржишту и колебања курса валута. Пред нама су тешка времена због чега морамо остати фокусирани до краја и уложити много напора на одржање профитабилности компаније“.