Архива вести

НИС објављује ревидиране консолидоване податке финансијског извештаја за 2013. годину

December 12, 2000

НИС објављује ревидиране податке консолидованог финансијског извештаја о резултатима рада компаније у 2013. години, припремљене у складу с међународним стандардима књиговодственог извештавања. Нето добит компаније у 2013. години износи 48,4 милијарди динара, док EBITDA (приход пре плаћања камата, пореза на добит и амортизације) компаније износи 68,8 милијарди динара, што је 5 одсто више него у 2012. години. На финансијски резултат компаније у 2013. години су негативно утицали пад цена угљоводоничних сировина (нафте и природног гаса), раст пореског оптерећења као и смањење обима домаћег тржишта горива. Тако је у циљу одржавања профитабилности компанија наставила рад на повећању ефикасности бизнис процеса и увећању обима прераде нафте и продаје нафтних деривата. Према резултатима у 2013. години обим пореских уплата НИС-а у буџет Србије је износио 120,6 милијарди динара, што је 30 одсто више у односу на прошлу годину. Пореске уплате НИС-а чине око 14 одсто приходног дела буџета Републике Србије. Упркос негативним макроекономским факторима, стабилност основних финансијско-оперативних показатеља омогућила је компанији да у 2013. години реализује рекордни инвестициони програм, у обиму од 57 милијарди динара, што је шест одсто више од износа капиталних улагања у 2012. години. Основни правци инвестиционог програма 2013. године су били повећање ефикасности процеса производње угљоводоника путем увођења нових технолошких решења, развој пројеката у области рационалног коришћења гасних ресурса и енергетске ефикасности, наставак модернизације прерађивачког комплекса и малопродајне мреже. У 2013. години је производња угљоводоника НИС-а износила 1,697 тона нафтног еквивалента што за два одсто премашује исти показатељ од прошле године. Према резултатима из 2013. године, темпо раста ресурсне базе је већи од раста обима производње. Обим прерађене нафте (укључујући полупроизводе) је износио 3,066 милиона тона, односно 36 одсто више него у 2012. години. Продаја нафтних деривата НИС-а (укључујући извозне испоруке) у 2013. години износила је 3,079 милиона тона, што је 29 одсто више од показатеља у 2012. Години. Раст малопродаје је износио 13 одсто, док је велепродаја повећана за 19 одсто. Основни покретачи повећања обима продаје били су побољшање квалитета произведених нафтних деривата и увођење нових горива у производну линију компаније. Посебну пажњу у 2013. години компанија је посветила развоју клијентских маркетиншких програма и повећању лојалности потрошача. „Прошла година је била веома сложена за компанију. Задовољни смо што смо упркос нестабилној макроекономској ситуацији и повећаном обиму пореских обавеза очували профитабилност и реализовали инвестициони програм у пуном обиму. Током прошле године смо били фокусирани на повећање сопствене ефикасности и увођење нових технологија. Захваљујући завршетку модернизације Рафинерије Панчево ефикасност рада наше прераде повећана је више од два пута. Година 2014. ће бити још сложенија. Пред нама су задаци везани за реализацију нових пројеката, што ће бити компликовано, имајући у виду наставак кризних трендова у регионалној економији и проблем слабе платежне моћи великих потрошача наших деривата“, рекао је Кирил Кравченко, генерални директор НИС-а.