Архива вести

НИС организовао другу изложбу личних заштитних средстава

December 12, 2000

У циљу обезбеђења најквалитетније заштите на раду за своје запослене, у Пословном центру у Новом Саду, НИС је други пут организовао јавну Изложбу личних заштитних средстава. Изложби су, осим руководилаца и запослених НИС-а, присуствовали и представници Министарства за рад, запошљавање и социјална питања, Министарства унутрашњих послова – Управе за ванредне ситуације, покрајинских институција, више института и образовних установа из области заштите на раду. На штандовима је била изложена опрема домаћих фирми које су се јавиле на отворен тендер НИС-а. Укупно је било десетак понуђача, од којих су већина произвођачи тих средстава. У питању је набавка чија вредност за три године достиже цифру од око 260 милиона динара. Новину у моделу набавке представља нови концепт који је усвојен након реализације пилот пројекта „Складиште-продавница ЛЗС“ у Блоку Прерада. Суштина пројекта лежи у томе да се на тендер пријављују конзорцијуми фирми које се баве производњом и дистрибуцијом личних заштитних средстава и да конзорцијум сам управља залихама ових средстава за НИС. То је светска пракса која је дала позитивне резултате и коју НИС од сада примењује. Интерно истраживање је такође показало да систем набавке треба да буде унапређен и да лична заштитна средства, као последње средство заштите, морају бити не само високог квалитета, већ и доступна у сваком тренутку. „Уговор са изабраним конзорцијумом се склапа на три године са дефинисаним квалитетом услуге. За то време добављач је дужан да на располагању увек има одређени минимум залиха уговорене робе, а да НИС може по исказаној потреби да ту робу преузме. Овакав модел учвршћује партнерске односе, и представља одрживу основу за развој пословања. НИС добија висок ниво услуге и робе кроз трајно обезбеђени лагер, а продавац директан приступ великом купцу. На овај начин у Блоку Прерада остварена је уштеда у првој години пројекта у износу од 3.95 милиона динара. Анкетом међу запосленима такође је утврђено да је овај нови начин ефикаснији. Због тога је одлучено да се и за друге Блокове набавка спроведе на исти начин“, изјавио је Дмитриј Мирсаитов, директор Функције за материјално техничку и сервисну подршку и капиталне пројекте. Отварање изложбе у Пословном центру НИС-а у Новом Саду Након оваквог транспарентног прегледа свих понуда излагача, тендерска комисија НИС-а одлучиће о избору најбоље понуде личних заштитних средстава за наредни период. У оквиру изложбе, специјалисти НИС-представили су анализу поменутог пилот пројекта у Блоку Прерада и упознали присутне са резултатима у области безбедности на раду, здравља и заштите животне средине. Успешна примена превентивних мера у НИС-у допринела је да се број повреда на раду и свих врста инцидената значајно смањује из године у годину. У поређењу са 2011.г, у три квартала 2012. смањен је број повреда са 142 на 73, пожара са 47 на 29, а еколошких акцидената са 108 на 55. Додатна информација: Као одговорна компанија, НИС осигурава здрава и сигурна радна места, тежећи нултом ризику за запослене, извођаче и трећа лица. Један од најважнијих елемената у креирању здраве и безбедне радне атмосфере је и обезбеђење квалитетних личних заштитних средстава (ЛЗС). Према законским прописима, послодавац је дужан да запосленима да на употребу средства за рад, односно ЛЗС и опрему на којима су примењене прописане мере за безбедност и здравље на раду (БЗР). НИС је, у складу са законом, развио сопствене процедуре обезбеђивања запослених личним заштитним средствима. НИС је, такође,у циљу безбедног развоја, усвојио више докумената која регулишу ову област, што, уз ангажовање свих у Компанији, чини да радно окружење сваким даном буде све безбедније за рад и боравак. У циљу што ефикасније организације примене мера БЗР, поједини организациони делови НИС-а, добили су сертификат о успостављању система управљања безбедношћу и здрављем на раду усаглашен са захтевима стандарда SRPS OHSAS 18001:2008. То је потврда дугогодишње опредељености компаније да својим запосленима омогући рад на здрав и безбедан начин, уз елеминисање или максимално умањење ризика од оштећења здравља запослених и угрожавање безбедности људи, опреме и објеката. НИС стално унапређује начине на које брине о локалној заједници и држави у целини, као и о предузимању проактивних мера у циљу спречавања или смањења негативних утицаја на радну и животну средину.