Архива вести

НИС организовао интернационалну HR конференцију о компензацијама и бенефицијама

December 12, 2000

Догађај је организован у сарадњи са компанијом CТeam и стилизован као међународна модна ревија нових трендова. Представници компанија Hay Group (Грчка), CTeam (Румунија), PwC(Русија) и EPSI (Русија) презентовали су међународне тенденције компензација и бенефиција на глобалном, регионалном и локалном тржишту у 2016. години пред преко 80 представника компанија из Србије и запослених у Дирекцији за ХР НИС-а.  Истакнута је потреба да компаније спознају  променљива очекивања и мотиваторе различитих генерација, дефинише C&B приоритете из перспективе топ менаџмента, као и растући значај нематеријалних покретача, са циљем привлачења и задржавања најбољих запослених. На конференцији су презентоване међународне тенденције компензација и бенефиција на глобалном, регионалном и локалном тржишту у 2016. години пред преко 80 представника компанија из Србије и запослених из НИС-а. У другој половини конференције постојећи системи награђивања и мотивације запослених су сагледани из различитих перспектива уз анализу C&B концепција за наредних 5-10 година. Учесници конференције су се опробали и у улогама иновативних „дизајнера“ прилагођавајући постојеће алате и системе накнада будућим потребама бизниса и специфичностима турбулентног тржишта. Конференција је одржана под називом „2016 Comp & Ben“, у пословном центру у Београду Овом приликом размењена су искуства и примери добре праксе, испраћени светски трендови и успостављена нова познанства међу стручњацима у овој области. Организација ове конференције значајно је допринела унапређењу и осавремењавању постојећих знања у домену дизајнирања мотивационог и конкурентног система компензација и бенефиција. Учесници конференције су се опробали и у улогама иновативних „дизајнера“ прилагођавајући постојеће алате и системе накнада будућим потребама бизниса и специфичностима турбулентног тржишта И ова конференција, као и прва, одржана крајем 2014. године, наишла је на веома добар одзив и позитивне реакције учесника. Компанија НИС се још једном показала као добар домаћин и водећа у погледу иновација у Србији.