Архива вести

НИС почео експлоатацију когенерационих модула на нафтним колекторима «Кикинда горње» и «Велебит»

December 12, 2000

НИС је почео комерцијалну експлоатацију три когенерациона модула постављена на нафтним колекторима компаније «Кикинда горње» (општина Кикинда) и «Велебит» (општина Кањижа). Тако је компанија наставила реализацију пројекта развоја когенерационих капацитета, чији је циљ искоришћење каптажног нафтног гаса, који представља део дугорочног програма повећања ефикасности коришћења гасних ресурса НИС. Укупни пројектовани електрогенеришући капацитет три когенерациона модула, од којих се два налазе на колектору „Велебит“, износи 2985 kW, има годишњи обим производње електричне енергије од 22900 MWh. Укупан капацитет генерације топлотне енергије је 3200 kW, обим произведене топлотне енергије – до 25600 MWhв годишње. Укупан обим инвестиција у изградњу три модула износи 3,7 млн. евра, испоручиоци опреме су компаније Jenbacher (Немачка) и Caterpillar (САД). Принцип рада когенерационог модула заснива се на конверзији каптажног гаса у топлотну и електричну енергију. Предвиђа се да се електрична енергија произведена на модулима испоручује домаћем тржишту електроенергије, а топлотна енергија користиће се за обезбеђење потреба бушотина и нафтих колектора НИС-а. Уштеда средстава за набавку енергената у овом случају износиће до 40%. Планира се да ће до краја текуће године на налазиштима компаније бити изграђена још 4 когенерациона модула, а обим инвестиција у програм на основу резултата 2013. године износиће најмање 10 млн евра. Укупан износ инвестиција у програм повећања ефикасности коришћења гасних ресурса компаније износиће око 6 млрд динара. „У 2014. години обим гаса прерађеног на когенерационим модулима износиће 16,2 млн кубних метара, и 35% од тог обима искористиће модули на колекторима „Кикинда горње“ и „Велебит“. Савремене технологије коришћене у когенерацији омогућиће блоку „Истраживање и производња“ НИС да смањи трошкове путем максималне уштеде електричне и топлотне енергије. Развој когенерационих капацитета даће компанији могућност да повећа технолошку базу за производњу електроенергије, која ће бити потребна домаћем тржишту после његове дефинитивне либерализације у јануару 2015. године“, – рекао је директор Дирекције за подршку инвестиционих пројеката блока „Енергетика“ НИС Ненад Павловић.