Архива вести

НИС представио Извештај о одрживом развоју за 2013. годину

December 12, 2000

НИС је представио Извештај о одрживом развоју за 2013. годину, који је у складу са стандардима водеће организације у свету у области одрживог пословања Global Reporting Initiative. На представљању Извештаја говорили су др Ана Трбовић, деканка Факултета за економију финансије и администрацију, Кирил Кравченко, генерални директор НИС-а, Игор Лончаревић, партнер пореског и правног одељења КПМГ и Јелена Булатовић, извршна директорка Српске асоцијације менаџера (с десна на лево) Извештај који је потврдио независни ревизор КПМГ је добио Б+ оцену. У односу на Извештај из 2012. године, Компанија је остварила напредак, будући да је повећана транспарентност извештавања. Број индикатора у односу на претходни Извештај порастао је са 41 на 48. Представљање НИС-овог Извештаја о одрживом развоју НИС је прва компанија у Србији која четврту годину заредом, путем отвореног дијалога, спроводи праксу редовног извештавања свих заинтересованих страна о битним аспектима свог пословања. А све у складу са циљем Компаније да негује дугорочне партнерске односе ради стварања бољег и квалитетнијег окружења. Извештај о одрживом развоју обухвата достигнућа која су у 2013. години, осим на развој Компаније, била усмерена на унапређење живота у заједници кроз остварење економског, културног и социјалног раста. Извештај је представљен на НИС-овом традиционалном форуму, сачињеном од пет округлих столова, на којима су осим представника Компаније, учествовали и представници министарстава, државних институција, универзитета у Београду и Новом Саду, невладиних организација, нафтних удружења, највећих компанија у Србији, као и представници медија. Након презентације Извештаја, паралелно је одржано пет округлих столова: Округли сто на тему развоја политике људских ресурса у НИС-у Округли сто на тему стратегије НИС-а за одрживи развој и друштвену одговорност Округли сто о управљање ресурсима у области здравља, безбедности и заштите животне средине Округли сто на тему праксe НИС-овог рада са потрошачима и партнерима Округли сто посвећен програмима младих у компанији Закључци са округлих столова: Округли сто о програмима намењеним младима у компанији - Неопходна што боља сарадња великих компанија са образовним институцијама у циљу обезбеђења специфичних образовних профила за потребе нафтне индустрије. У случају НИС-а је управо таква сарадња довела до промене појединих наставних програма како би се образовни систем прилагодио потребама привреде; - По завршетку школовања, ови кадрови ће постати носиоци развоја компаније; - НИС-ов пројекат „Енергија знања“ даје одличне резултате и има подршку на свим нивоима, од локалне самоуправе до министарстава Округли сто о развоју политике људских ресурса у НИС-у - Циљ НИС-а је да у наредне три године постане један од прва три најпожељнијa послодавца у Србији; - поред унапређеног система зарада и бонуса, компанија константно улаже у развој запослених, њихово стално усавршавање и напредовање; - Нема јединственог рецепта да се постане пожељан послодавац, већ свака компанија мора да ради на себи како би мотивисала запослене и регрутовала нове и најбоље. - Сви напори, време и енегрија које је НИС уложио у последњих пет година ће дати резултате и НИС постати један од најпожељнијих послодаваца. Округли сто о стратегији НИС-а за одрживи развој и друштвена одговорност - Није важно шта мотивише компаније да послују друштвено одговорно, већ је важно да што више њих почне да то чини; - Медији би требало да дају више простора друштвено одговорном пословању и да указују на позитивне примере како би се што више компанија укључило; - Држава би требало да омогући олакшице за финансирање пројеката друштвено одговорног пословања (мањи порези или њихово укидање за хуманитарне пројекте); Округли сто о управљању ресурсима у области здравља, безбедности и заштите животне средине - НИС пионир у примени стандарда из област HSE и и пример другима - Представници државе упутили су позив да се НИС-ови програми обуке из безбедности на раду представе на сајмовима и семинарима како би и друге компаније могле да следе добар пример; - Велика пажња се посвећује заштити на раду јер се у НИС-овим објектима и постројењима не налазе само запослени, већ и велики број извођача радова Округли сто о раду са клијентима и потрошачима - Потрошачи су данас одлично информисани и постају све захтевнији у погледу квалитета производа и услуга; - У друштвено одговорним компанијама се подразумева да је њихов потрошач увек задовољан, али мора се радити на томе да буде још задовољнији и да постане лојалан потрошач; - Нови канали комуникације нам омогућавају да идентификујемо незадовољне потрошаче, да са њима ступимо у контакт и утврдимо узроке њиховог незадовољства Комплетан Извештај може се преузети са сајта компаније: www.nis.rs За више информација о стандардима у корпоративном извештавању посетите: www.globalreporting.org.