Архива вести

НИС пустио у рад нови веб-сајт

December 12, 2000

Дневне новине „Данас” Компанија НИС је пустила у рад нову верзију корпоративног веб-сајта, који је доступан на адреси нис.рс, чије су основне карактаристике функционалност и прилагођеност високим стандардима информисања, едукативности и дизајна. Усавршена његова структура, принципи презентовања информација на страницама, систем навигације. Осим што пружа увид у пословање НИС, нови сајт корисницима пружа свеобухватни поглед на комплексност, разноврсност и суштину целе нафтно - гасне индустрије, каже се у саопштењу. Нови корпоративни сајт је прилагођен новим комуникационим трендовима, а циљ НИС јесте да се на овај начин потврди и учврсти добра пракса комуницирања са свим заинтересованим странама.