Архива вести

НИС пустио у рад нови корпоративни веб сајт

December 12, 2000

Веб-сајт компаније дизајниран је полазећи од савремене праксе креирања интернет-ресурса. У оквиру обнављања сајта НИС-а била је усавршена његова структура, принципи презентовања информација на страницама, систем навигације. Основне карактеристике нове верзије сајта су - функционалност и прилагођеност високим стандардима информисања, едукативности и дизајна.

Нови сајт НИС-а регистрован је и на eu домену.

Осим што пружа увид у пословање НИС-а, нови сајт корисницима пружа свеобухватни поглед на комплексност, разноврсност и суштину целе нафтно - гасне индустрије. Графичка обрада и садржина сајта одликују се динамиком и савременошћу и на тај начин прате стратешку пословну опредељеност НИС-а.

Нови корпоративни сајт је прилагођен новим комуникационим трендовима, ојачавајући постојећу присутност НИС-а на друштвеним мрежама и интерактивног је карактера што га чини прилагођеног корисницима. Циљ НИС-а јесте да се на овај начин потврди и учврсти добра пракса комуницирања са свим заинтересованим странама: потрошачима, акционарима, партнерима, инвеститорима, медијима и осталим посетиоцима сајта, негујући правовремену, тачну, истиниту и целовиту информисаност.

"При изради новог корпоративног сајта ми смо пажљиво проучавали најсавременије тенденције и праксе у области креирања и управљања корпоративним веб-ресурсима. Поред измене дизајна, озбиљно смо приступили проширењу функционалности интернет ресурса компаније, потпунијем коришћењу напредних технологија – строго поштујући критеријуме квалитета међународног индекса Bowen Craggs. Посебна пажња посвећена је интеграцији корпоративног сајта са друштвеним мрежама и блоговима, што омогућава значајно ширење граница нашег информационог присуства у мрежи Интернет. Измена сајта одражава позитивне промене које се одвијају у компанији – сваке године постајемо све савременији, отворенији и технолошки усавршениjи» изјавила је Светлана Вичерова, директорка Функције за односе с јавношћу и комуникације.