Архива вести

НИС учествовао на јавној дебати са медијима о обновљивим изворима енергије

December 12, 2000

Отварајући Европску недељу одрживе енергије која данас почиње, НИС је учествовао на јавној дебати са медијима под називом „Перспективе обновљивих извора енергије до 2020. године - има ли Србија капацитет за достизање циља“ у организацији Централно европског форума за развој (ЦЕДЕФ) и под институционалним покровитељством Министарства рударства и енергетике. Сем представника Министарства, на ову тему су говорили представници индустрије која се у Србији бави обновљивим изворима енергије попут НИС-а који активно ради у области когенерације и геотермалне енергије, Српског удружења за енергију ветра (SEWEA), Висмана, компаније која се бави производњом опреме за ову индустрију, представници Јавног предузећа Београдске електране, као и други стручњаци у овој области. Учесници су закључили да Србија има капацитет да испуни своје циљеве о уделу обновљивих извора енергије (ОИЕ) у укупној потрошњи енергије до 2020. године, али да смо тренутно у великом закашњењу. Наиме, наша земља је преузела обавезу да до 2020. године повећа удео енергије из обновљивих извора у укупној потрошњи са садашњих 21,2 на 27 одсто. Учесници скупа су указали на чињеницу да ће за неколико година, у Србији морати да буду повучени из употребе капацитети за производњу електричне енергије, углавном термоелектране, укупне снаге око 1.000 мегавата, највише због застарелости. Потенцијална замена ових постројења се управо види у обновљивим изворима енергије. Енергетски потенцијал ОИЕ у Србији је значајан, али није довољно искоришћен. Процене говоре о потенцијалу од преко 4 милиона тона еквивалентне нафте годишње, што одговара готово половини годишње потребе земље за енергијом. У претходних пар година донето је низ стратешких докумената и закона којима се отвара могућност бржег развоја сектора енергетике. Велики напредак у области одрживих извора енергије направљен је и усвајањем Националног акционог плана за коришћење ОИЕ у 2013. години, којим се пре свега акценат ставља на улагања у биомасу, енергију ветра и сунца, мале хидроелектране и геотермалну енергију. О резултатима и плановима НИС-а у области обновљивих извора енергије говорио је заменик директора Блока енергетика Игор Кораћ. Том приликом, он је истакао да је НИС још крајем 2011. године оформио посебан правац развоја - Блок Енергетику, са циљем да до 2020. постане најбрже растућа енергетска компанија у региону. У компанији се активно ради на разради пројеката когенерације и искоришћавања геотермалне енергије. Кораћ је истако да НИС поштује међународне трендове и препоруке који се тичу енергетске стабилности, одрживог развоја и заштите животне средине у намери да и на овај начин допринесе напорима Србије да се приближи захтева ЕУ за развој „зелене енергије“. „Ми у НИС-у активно развијамо иновативна решења која доприносе чистијем и здравијем окружењу и истовремено подижу унутрашњу ефикасност у области уштеде енергије“, каже Кораћ. Ненад Павловић, Директор дирекције за подршку инвестиционим пројектима у НИС-у је говорио о примени стандарда управљања у области енергетике под називом СРПС ИСО 50001:2012. НИС је 2012. кад је последњи пут спроведено истраживање био једна од две компаније која поседују стандард овог типа. Реч је о стандарду који није обавезан, али га је компанија усвојила како би, подигла ефикасност и конкурентност у области енергетике, навео је Павловић.