Архива вести

НИС у првом полугодишту 2018. године инвестирао 17,2 милијарде динара

December 12, 2000

У првом полугодишту 2018. године НИС је наставио са трендом позитивних финансијских резултата, а у фокусу су биле инвестиције у стратешке пројекте. Тако је у првих шест месеци текуће године у даљи развој НИС-а уложено 17,2 милијарде динара, што је 72 одсто више у односу на прво полугодиште 2017. године. Највише је инвестирано у сегмент истраживања и производње, као и у модернизацију прерађивачких капацитета, конкретно изградњу постројења за дубоку прераду са технологијом одложеног коксовања у Рафинерији нафте Панчево. Показатељ EBITDA (добит пре плаћања камата, пореза на добит и амортизације) у првом полугодишту износи 24 милијарде динара, што је шест одсто више него у истом периоду претходне године. Нето добит НИС групе на половини године износи 11,5 милијарди динара. Истовремено је настављен и тренд раста обавеза НИС-а по основу пореза и других јавних прихода које у првих шест месеци текуће године износе 90,9 милијарди динара, односно 17 одсто више него претходне године. НИС група је наставила да побољшава своје резултате и у области прераде и промета. Тако је у првом полугодишту у Рафинерији нафте Панчево прерађено укупно 1,696 милиона тона нафте и полупроизвода што је 3 одсто више него претходне године. Истовремено је повећан и обим промета који је износио 1,665 милиона тона нафтних деривата што је 8 одсто бољи резултат од промета оствареног у првој половини 2017. године, уз раст извоза од 24 одсто. Укупна производња нафте и гаса у првом полугодишту 2018. године износи 661 хиљаду условних тона, док је у НИС-овим капацитетима произведено 78.422 MWh електричне енергије. Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а, изјавио је: „У фокусу НИС-а у овој години биће стратешке инвестиције у које ћемо уложити око 47 милијарди динара, највише од 2013. године. На овај начин ћемо поставити чврсте основе за даљи напредак у корист наших акционара, запослених и шире заједнице. Истовремено, и у наставку године остајемо посвећени финансијској дисциплини, оперативној ефикасности и дигиталној трансформацији пословања што ће нам омогућити да максимизујемо ефикасност бизнис процеса и додатно унапредимо своје резултате. На тај начин, НИС ће учинити значајан корак ка остварењу амбициозних циљева енергетског лидера у региону, зацртаних Стратегијом развоја до 2025. године“.    Основне показатеље можете погледати и у инфографици: https://www.nis.rs/infografike/rezultati-poslovanja-nis-grupe-za-prvih-6-meseci-2018-godine