Архива вести

НИС у процесу примене најсавременијег софтвера за анализу угљоводоничних система Панонског басена

December 12, 2000

Набавка овог софтвера је у складу са планом развоја научно-технолошке базе НИС-а, чиме компанија континуирано унапређује своје пословање. Пакет софтвера „PetroMod“ набавља се од компаније „Schlumberger“, која спада у групу водећих светских компанија у пружању услуга у нафтној индустрији. „PetroMod“ је врхунски софтвер за нумеричко моделовање басена, а прву комерцијалну примену на Балканском полуострву имаће управо у Научно технолошком центру НИС-а. Вредност инвестиције у нови софтвер је више од 500.000 евра. Набавка овог софтвера део је пројекта „Студија регионалног геолошког модела и оцена перспективности на нафту и гас Панонског басена“, који је покренуо Научно технолошки центар НИС-а. Реализација овог пројекта ће трајати две године, а циљ је да се на основу анализе и интерпретације прикупљених геолошких података са простора Србије, Мађарске, Румуније и БиХ обави моделовање Панонског басена и изаберу најперспективнији региони за будућа нафтно-геолошка истраживања компаније НИС. „Ово је стратешки пројекат првог реда. Требало би да резултате нафтно-геолошких истраживања учини знатно успешнијим и да ефикасно обезбеди повећање ресурсне базе компаније“, каже др Иван Дулић, руководилац Службе регионалне геологије у Научно-технолошком центру НИС-а. Додатна информација: Научно-технолошки центар НИС-а даје подршку пројектима у свим фазама истраживања и производње, од пројектовања и надзора геолошко-истраживачких радова до израде модела, мониторинга разраде и пројектовања изградње објеката инфраструктуре и уређења бушотина. Главни адут Центра је његова кадровска база у којој је шест доктора наука, више од 50 високопрофесионалних стручњака са мастер дипломом и више од стотину стручњака са бечелор дипломом.