Архива вести

Одбор директора НИС-а размотрио резултате пословања компаније

December 12, 2000

На седници Одбора директора донета је и Одлука о сазиву VII редовне седнице Скупштине акционара НИС-а и утврђени су одговарајући предлози Одлука Скупштине акционара НИС-а, међу којима је и предлог Одлуке о расподели добити компаније и исплати дивиденди акционарима НИС-а на основу резултата 2014. године. Предлоге Одлука Скупштине акционара које је утврдио Одбор директорa, укључујући предлог Одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2014. годину и предлог Одлуке о исплати дивиденди и расподели добити, размотриће Скупштина акционара НИС-а 23. јуна 2015. године