Архива вести

Одбор директора НИС-а усвојио корпоративну стратегију развоја до 2025. године

December 12, 2000

Усвајање нове стратегије развоја омогућиће да НИС и у наредном периоду остане велики послодавац који значајно доприноси буџету Србије уплатама по основу пореза и дивиденди. У периоду до 2025. године планиран је раст показатеља EBITDA од просечно 4 одсто годишње. Такође, до 2025. године предвиђен је обиман програм инвестиција у износу од 2,2 милијарде долара чиме ће НИС остати у самом врху листе највећих домаћих инвеститора. Усвојена стратегија развоја као приоритетне пројекте за НИС истиче: повећање дубине и ефикасности прераде у Рафинерији нафте Панчево, очување показатеља производње нафте и гаса и раст резерви угљоводоника, као и форматирање и модернизацију малопродајне мреже. Такође, међу стратешким циљевима су и даље ширење пословања кроз инвестиције у производњу електричне енергије, као и задржавање позиције лидера по ефикасности у региону, уз пуну оптимизацију оперативних перформанси. Дефинишући стратешке правце развоја, НИС је имао у виду реалне околности у којима Блок Истраживање и производња послује већ дужи временски период. Стога новоусвојена стратегија у Блоку Истраживање и производња предвиђа спровођење низа активности на развоју ресурсне базе и реализацији програма бушења и геолошко-техничких мера. Фокус је стављен на профитабилне инвестиционе пројекте у Србији и региону, који имају максимални ефекат на укупно пословање. Стратешки циљеви развоја Блока Прерада су, између осталих, побољшање енергетске ефикасности и сталан раст ефикасности прераде. Пројекат модернизације рафинеријских постројења, односно пројекат повећања дубине прераде Рафинерије нафте Панчево остаје кључни пројекат за НИС у наредном периоду. Реализација тог пројекта, вредног више од 300 милиона евра, омогућиће додатну диверсификацију производне палете производима са већим приносом, али и обезбедити снабдевање тржишта висококвалитетним горивима, што ће допринети и енергетској стабилности Србије. Комерцијални рад постројења за дубоку прераду са технологијом одложеног коксовања почеће у трећем кварталу 2019. године. Блок Промет настaвиће са улагањима у модернизацију, развој и унапређење ефикасности малопродајне мреже, као и у повећање тржишног учешћа у региону. Програмима лојалности и стварањем јединствене продајне понуде, бензинске станице масовног бренда НИС Петрол и премијум бренда GAZPROM прошириће понуду за потрошаче. У наредном периоду, НИС ће се посветити и развоју бизнис-линија специјализованих производа – авио-горива, мазива и бункер горива, и то кроз подизање нивоа специјализоване логистике и унапређење квалитета производа и пратећих услуга. У домену Енергетике, НИС ће настојати да даље диверсификује пословање кроз инвестиције у производњу електричне енергије. Кључни пројекти у овом сегменту пословања биће изградња нове термоелектране-топлане (ТЕ-ТО) Панчево, даљи раст производње електричне енергије из когенерације и развој пројекта ветрогенерације. Један од главних фокуса је и унапређење система енергетске ефикасности која подразумева рационално коришћење расположивих ресурса. Председник Одбора директора НИС-а, први заменик генералног директора «Гаспром њефта» Вадим Јаковљев је истакао: „Данас је НИС највећа и најефикаснија компанија Србије, један од кључних енергетских играча Балканског региона. Сигуран сам да ће дугорочна стратегија НИС-а, која дефинише векторе развоја бизниса у Србији и изван њених граница обезбедити да се убудуће повећа конкурентна способност компаније на тржиштима Источне Европе, а реализација стратешких пројеката компаније ће омогућити повећање профитабилности пословања за акционaре“. Поводом усвајања Интегрисане корпоративне стратегије развоја до 2025. године, Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а је казао: „Уверени смо да ће Стратегија коју смо усвојили уз сагласност највећих акционара у наредним годинама бити покретач успешног развоја НИС-а са циљем да остваримо дугорочну визију – да НИС постане водећа енергетска компанија у региону Југоисточне Европе. Такође, ова Стратегија је потврда исправности пута којим смо кренули, доказ да остајемо фокусирани на наше стратешке приоритете који ће обезбедити наставак успешног пословања, уз решеност да поштујемо потребе наших потрошача и нову реалност на тржишту“.