Архива вести

Одбор директора НИС усвојио Предлог одлуке Скупштине акционара о расподели добити

December 12, 2000

На данас одржаној седници Одбора директора, НИС је усвојио Предлог одлуке Скупштине акционара компаније о расподели добити за 2012. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити. Предлог одлуке предвиђа исплату дивиденде у висини од 25 одсто добити остварене у 2012. години што је за 10 процената више од минимума који је предвиђен Уговором о купопродаји акција НИС-а и Политиком дивиденди компаније . Право на исплату дивиденде имаће сви акционари који су уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на дан састављања списка акционара који имају право на учешће у петој Редовној седници Скупштине акционара (десети дан пре дана одржавања седнице). О усвајању одлуке Скупштине акционара и дану исплате дивиденди акционари ће благовремено бити обавештени. Скупштина акционара НИС биће одржана до краја јуна текуће године. Поред предлога одлуке о расподели добити Одбор директора је усвојио годишњи извештај „НИС“ за 2012.годину. Вадим Јаковљев, Председник Одбора директора НИС изјавио је: „Успели смо да нађемо уравнотежено решење. Обезбеђујући свим акционарима компаније стабилан приход, што је данас крајње важно у периоду нестабилне економске ситуације, ми настављамо са реализацијом усвојеног инвестиционог програма који ће сигурно допринети даљем повећању вредности компаније, а значи и повећању вредности акција како за већинске, тако и за мањинске акционаре.“