Архива вести

Одржана Пета седница Одбора директора НИС

December 12, 2000

Одбор директора НИС је на Петој седници разматрао извештаје Компаније за првих шест месеци 2013. године. Чланови Одбора директора су усвојили Финансијскe извештајe НИС-а за прву половину ове године, као и Консолидовани финансијски извештај за исти период. Такође, на седници је усвојен и Квартални извештај НИС за други квартал 2013. године. Вадим Јаковљев, председник Одбора директора НИС, заменик председника Извршног одбора ОАД „Гаспром њефт“, истакао је следеће: „Текућа година је крајње сложена за већину компанија које раде на европском тржишту, због нестабилних макроекономских услова који имају негативан утицај на развој привреде. Кључни задатак који су менаџменту НИС поставили акционари компаније за 2013. годину била је израда избалансираног сценарија развоја у ситуацији ниских цена неких врста сировина, на пример гаса, растућих финансијских обавеза које се тичу пореских давања, и обима потраживања. У таквим условима компанија је, по мом мишљењу, успела да обезбеди стабилност пословања. У перспективи ми очекујемо подршку два највећа акционара у кључним питањима развоја НИС, укључујући она која се тичу приступа наплати акумулираних обавеза највећих потрошача“.