Архива вести

Одржана ХI редовна седница Скупштине акционара НИС-а

December 12, 2000

На основу ове Одлуке НИС ће акционарима на име дивиденде исплатити 6.517.524.188 динара, односно 39,97 динара по акцији бруто. Ово је седма година заредом у којој ће НИС на име дивиденде исплатити 25 одсто прошлогодишње нето добити Друштва. Нето добит НИС а.д. Нови Сад у 2018. години износила је 26.067.489.000 динара. Право на дивиденду за 2018. годину имају сви акционари НИС а.д. Нови Сад који су уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на 17. јун 2019. године, односно на Дан акционара XI редовне седнице Скупштине акционара. Дан и поступaк исплате дивиденде акционарима одредиће Одбор директора НИС а.д. Нови Сад. Такође, Скупштина акционара је усвојила и Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину, као и Финансијске извештаје, Консолидоване финансијске извештаје и извештаје о извршеној ревизији Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја за 2018. годину. За ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја за 2019. годину изабрано је друштво „PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd“. На седници Скупштине су за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именовани: - Вадим Јаковљев, заменик председника Извршног одбора, први заменик генералног директора JAД „Гаспром њефт“, - Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС а.д. Нови Сад, - Сергеј Папенко, руководилац Департмана за организациони развој и рад са заједничким предузећима ЈАД "Гаспром њефт", - Анатолиј Чернер, заменик председника Извршног одбора, заменик генералног директора за логистику, прераду и промет ЈАД „Гаспром њефт“, - Алексеј Јанкевич, члан Извршног одбора, заменик генералног директора за економику и финансије ЈАД „Гаспром њефт”, - Александар Крилов, директор Дирекције за регионалну продају ЈАД „Гаспром њефт”, - Даница Драшковић, - Дејан Раденковић. За независне чланове Одбора директора именовани су Александар Чепурин и Олга Висоцка. За председника Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад је именован Зоран Грујичић, док су за чланове тог Одбора именовани Драган Брачика и Алексеј Урусов, директор Дирекције за економику и корпоративно планирање ЈАД „Гаспром њефт”.