Архива вести

Одржана VI редовна седница Скупштине акционара НИС-а

December 12, 2000

На VI редовној седници Скупштине акционара НИС-а донета је одлука о расподели добити компаније за 2013. годину, исплати дивиденди, као и утврђивању укупног износа нераспоређене добити компаније. Одлуком Скупштине акционара, одобрена је исплата дивиденди акционарима НИС-а у износу од 25 одсто нето добити, што износи 13,08 милијарди динара, односно 80,22 динара по акцији. Право на исплату дивиденди за 2013. годину имају сви акционари који су уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара VI редовне седнице Скупштине акционара - 20. јун 2014. године. Осим тога, на VI редовној седници Скупштине акционара, за председника је изабран Александар Антић, министар рударства и енергетике Републике Србије. На седници Скупштине акционара изабрани су и чланови Одбора директора. На предлог највећег акционара, Гаспромњефта, су именовани: - Вадим Јаковљев, председник Одбора директора «НИС а.д. Нови Сад», заменик председника Извршног одбора ОАД «Гаспром њефт», први заменик генералног директора Блок «Истраживање и производња» ОАД «Гаспром њефт»; - Кирил Кравченко, генерални директор «НИС а.д. Нови Сад», члан Извршног одбора ОАД «Гаспром њефт», заменик генералног директора ОАД «Гаспром њефт» за управљање страним активама; - Анатолиј Чернер, заменик председника Извршног одбора ОАД «Гаспром њефт», заменик генералног директора ОАД «Гаспром њефт» за логистику, прераду и промет; - Александар Бобков, саветник генералног директора ОАД «Гаспром њефт»; - Александар Крилов, директор Дирекције регионалних продаја ОАД «Гаспром њефт»; - Алексеј Јанкевич, члан Извршног одбора ОАД «Гаспром њефт», заменик генералног директора ОАД «Гаспром њефт» за економију и финансије. За чланове Одбора директора од стране Републике Србије су именовани: - Никола Мартиновић, - Горан Кнежевић, - Даница Драшковић. Станислав Шекшња и Волфганг Рутеншторфер именовани су за независне чланове Одбора директора. Скупштина акционара је именовала Ненада Мијаиловића за председника Одбора скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара, док су за чланове тог Одбора именовани Зоран Грујичић и Алексеј Урусов. Скупштина акционара усвојила је финансијске извештаје за 2013. годину, консолидоване финансијске извештаје за 2013. годину и извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја за 2013. За ревизора финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја за 2014. годину изабран је Ernst&Young.