Архива вести

Одржанa седницa Одбора директора НИС-а

December 12, 2000

Тим предлогом одлуке за исплату дивиденде акционарима предвиђено је 25 одсто нето добити Друштва из 2016. године, односно 4,02 милијарде динара. Нето добит НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину износи 16,08 милијарди динара. Такође, Одбор директора је одобрио Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину и утврдио предлог одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању тог извештаја. Поред тога, на седници је размотрен и прихваћен Извештај независног ревизора „PricewaterhouseCoopers“ о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину и утврђен предлог одлуке Скупштине акционара о усвајању наведеног Извештаја. Девета редовна седница Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад сазива се за 27. јун 2017. године. Одбор директора је на писаној седници такође размотрио и усвојио Финансијске извештаје, Консолидоване финансијске извештаје, као и Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2017. године.