Архива вести

Одрживи развој у нафтној и гасној индустрији: како водеће европске компаније постижу одрживост?

December 12, 2000

  Одрживи развој није циљ сам по себи већ непрекидни процес, стално кретање по неистраженим стазама. Између осталог, није ли одговорност највећих компанија да покажу како да се ове обавезе спроведу у дело и да отворе те стазе? И како ти велики играчи могу конкретно да делују, од прилагођавања свог пословања до транспарентног извештавања? Одрживост као стратешки покретач пословања За економског актера, одрживост је питање одговорности: према грађанима, запосленима, животној средини и, у крајњој линији, будућим генерацијама. Одрживост у првом реду изискује заштиту природе и биодиверзитета, нарочито у осетљивим секторима као што је енергетика уопште и, конкретно, сектор нафте и гаса. Ипак, није довољно уврстити је међу принципе једне компаније, већ је потребно предузети конкретне радње како не би остала слово на папиру. За то је потребан целовит приступ, који подразумева читав низ активности једне компаније. Ми у НИС-у примењујемо га на означавање производа, превоз робе (посебно опасног терета), управљање отпадом и искоришћеним материјалом, емисије штетних материја, употребу воде и ублажавање ризика. То није лак избор већ прилика. На крају крајева, посао расте кроз инвестиције и иновације, а суочавање са изазовима потрошње енергије, енергетске ефикасности и одрживости производа је суштински део будућих пословних модела. НИС је водећа енергетска компанија у југоисточној Европи, а одрживост је кључни покретач нашег пословања. Радимо на развоју био-горива у оквиру свог портфолија, а 2016. године отворили смо и Аминско постројење за пречишћавање природног гаса и смањење гасова са ефектом стаклене баште, што је прво HiPACT постројење у Европи и, изузимајући Јапан, једино на свету! Испуњавање наших еколошких обавеза Подразумева се да компанија која има седиште или послује у Европи мора да испуни строге стандарде заштите животне средине. Као водећа српска компанија (Србија је чланица Енергетске заједнице), која послује у три државе чланице ЕУ (Мађарска, Бугарска и Румунија), НИС у потпуности поштује релевантне законске прописе. Пакет мера за чисту енергију, о коме се тренутно преговара у Европском парламенту и Савету ЕУ и који се бави енергетском ефикасношћу, дизајном тржишта и обновљивим изворима енергије, директно се односи на активности НИС-а. Без обзира на то, верујемо да је проактивно реаговање на сваки нови законски пропис питање одговорности. Примера ради, завршетком пројекта „Намешавање дизел горива с био компонентама у Рафинерији нафте Панчево“ испуњавају се захтеви у погледу дизел горива у сектору транспорта, када будући прописи о био-гориву и био-течностима ступе на снагу у Србији. Исти принципи одредили су начин на који се НИС односи према уредби REACH и њеним процедурама за претходну регистрацију. Спроведене су опсежне интерне студије и активности како би се ти захтеви интегрисали, што је поздрављено позитивном одлуком о регистрацији супстанци Европске агенције за хемикалије (енгл. ECHA). Шире посматрано, одговорност нас покреће да систематично примењујемо мере за заштиту здравља људи и животне средине од ризика који произилазе из употребе хемијских производа. Друштвена одговорност као основни принцип Истинску посвећеност одрживом развоју исказујемо и кроз своје друштвене активности. Развој заједница у којима послујемо један је стратешких циљева НИС-а. На локалном нивоу развијени су многи пројекти, од којих су користи имале земље и заједнице где послујемо. У оквиру јавног конкурса „Заједници заједно“, НИС је током 2016. године подржао 106 најбољих пројеката у областима спорта, културе, заштите животне средине, науке и социјалне заштите, чије спровођење доприноси развоју локалних заједница, омогућава лакше функционисање бројних институција и унапређује делатност културних, образовних и спортских институција. Овај приступ примењујемо и на своје запослене, штитећи њихову безбедност и здравље на раду највишим стандардима, те ценећи њихове вештине и допринос. Маја 2016. године постали смо потписник „Изјава генералних директора о принципима оснаживања жена“ и шампион „Система за управљање зарадама“ у оквиру ове иницијативе, креиране заједно са Глобалним договором УН, Организацијом УН за родну равноправност и оснаживање жена и водећим светским компанијама. Тиме се наша компанија обавезала да примени седам принципа у настојању да оствари боље финансијске резултате кроз повећање видљивости талената и продуктивности рада, обезбеђење дуготрајне конкурентности кроз стратешки развој запослених жена и промовисање родне равноправности саме по себи и у контексту друштвеног окружења. Списак је дугачак, али не и коначан и ми на ово свакако гледамо као на процес који траје. Већ седму годину заредом, НИС објављује Извештај о одрживом развоју, у коме описујемо своје иницијативе, њихов статус и своје циљеве. Извештавање није лако, оно изискује много посвећености и убеђења, али ми, као регионални лидер, верујемо да је наша одговорност да извештавамо, покрећемо и деламо као пионир. То је искрен, интегрисан приступ ради одрживости на свим нивоима. (Изворни текст на енглеском језику који је објављен на сајту www.euractiv.eu, можете прочитати овде).