Архива вести

ПКС: НИС пример добре праксе корпоративног управљања

December 12, 2000

Привредна комора Србије (ПКС) представила је у Београду Пројекат унапређења корпоративног управљања и у сkладу са тим нови Кодекс, који је Комора донела у септембру ове године. Том приликом, НИС је издвојен као пример компаније која већ примењује добру праксу корпоративног управљања. Директор Дирекције за корпоративна питања НИС-а Мирјана Станојевић представила је стручној јавности искуство компаније, у оквиру презентације „Пример добре праксе корпоративног управљања - искуство Нафтне индустрије Србије“.

НИС је усвојио Кодекс копроративног управљања још у јуну 2010. године, и на тај начин успоставио високе стандарде у домену ефикасног управљања пословањем, што је као резултат имало побољшање конкурентне способности НИС-а, унапређење ефикасног система контроле, и истовремено додатно ојачало поверење акционара и инвеститора у Компанију, уз дефинисање процедура за извештавање о стању корпоративног управљања. Осим тога, примена Кодекса корпоративног управљања, НИС-у ће обезбедити постизање циљева акционара Компаније, као и обезбеђење дугорочног економског развоја и раста предузећа.