Архива вести

Почело са радом прво НИС-ово постројење за производњу компримованог природног гаса

December 12, 2000

Ово је први НИС-ов објекат оспособљен за припрему и компримовање природног гаса. До краја 2014. компанија ће пустити у рад и постројење у Новом Саду, на којој ће се овај дериват продавати и као моторно гориво намењено путничким аутомобилима. Укупна инвестиција у пројекте НИС-а у области монетизације природног гаса до краја ове године износиће готово 1,7 милиона евра. На новоизграђеном постројењу предвиђен је обим производње компримованог природног гаса од 330 Sm3 гаса/сат. Поступак компримовања природног гаса под великим притиском и његовог пуњења у специјална возила са батеријским боцама је технички сигуран, захваљујући компресорима произведеним у ту сврху. Иначе, постројење за КПГ је изградила компанија „Гас Тех“ из Инђије у складу са свим законским прописима и постављенo је у близини гасног лежиштана мерно отпремној станици Палић.

Компримовани природни гас, било да се продаје као енергент или погонски дериват, сматра се горивом будућности због својих еколошких особина.
Компримовани природни гас, било да се продаје као енергент или погонски дериват, сматра се горивом будућности због својих еколошких особина. Главни састојак је метан, који у поређењу са осталим дериватима, има најмањи коефицијент емисије CО2 по јединици ослобођене енергије и као такав доприноси побољшању квалитета ваздуха. Употребљава се као гориво за грејање у индустрији и домаћинству, али и као моторно гориво за моторе са унутрашњим сагоревањем. „Постројење за припрему и продају природног компримованог гаса Палић само је један у низу пројеката НИС-а захваљујући којем компанија промовише политику одрживог развоја и управљања животном средином. Уводећи модерне технологије у своје пословање, компанија континуирано унапређује квалитет својих производа и услуга, водећи рачуна о повећању енергетске ефикасности“, изјавио је Велибор Ђурић, менаџер пројекта.