Архива вести

Предавање Кирила Тјурдењева, генералног директора НИС-а, на Универзитету у Кембриџу

December 12, 2000

Предавање генералног директора НИС-а, организовано у сарадњи са PEXIM фондацијом, изазвало је велику пажњу окупљених професора и студената једне од најреномиранијих пословних школа у свету. Кирил Тјурдењев je присутнима говорио o 4. индустријској револуцији, њеној актуелности, изазовима које са собом носи и могућностима које пружа, стављајући акценат на нафтну и гасну индустрију и осврћући се на пословање компаније НИС, која се успешно хвата у коштац са новим технологијама и дигиталном трансформацијом. Окупљени слушаоци су имали прилику да се упознају са типовима иновација и новим технологијама које нам је донела 4. индустријска револуција и које утичу како на наш свакодневни живот, тако и на процес доношења одлука у великим корпорацијама, са новим, обновљивим, изворима енергије и начинима њиховог складиштења, као и о дигиталној трансформацији и процесима и механизмима које подразумева. Поредећи изазове и могућности 4. индустријске револуције, Кирил Тјурдењев је истакао да њени изазови могу да буду нејасна економска исплативост, прекомерна улагања, недовољна квалификација запослених, недостатак стандарда и прописа, низак степен зрелости потребних технологија, нерешена питања везана за сигурност података, и други, али да се њима успешно супротстављају нове могућности које подразумевају боље планирање и контролу, већу флексибилност у производњи и њену индивидуализацију, повећан квалитет и веће задовољство корисника. Уједно, уз нове технологије, трошкови логистике се смањују, а отварање нових тржишта покреће економски раст. Након кратког представљања компаније и њеног пословања у нафтном и гасном сектору, Кирил Тјуредењев је истакао да НИС константно прилагођава своје пословање актуелним глобалним условима, као и да су три аспекта дигиталне трансформације у НИС-у нове технологије, дигитални приступ и дигитална култура. Дигитална трансформација у НИС-у, нагласио је Тјудрењев, подразумева како промену улога и одговорности, тако и оптимизацију бизнис процеса и промену технологија, материјала и опреме. Дигитална култура је оно што је најбитније и што подразумева привлачење најбољих и најкомпетентнијих људи, а у исто време се односи на промену свести и запослених и менаџмента у „дигитални начин размишљања“. Завршавајући предавање, Кирил Тјурдењев је студенте Judge Business School подсетио да се посвете себи, путују колико могу, да стално уче, да се труде да сазнају што више и да притом  не забораве и да се забављају. Излагање је изазвало интересовање великог броја студената, чија су питања прерасла у конструктивну дискусију и на која је генерални директор НИС-а имао врло инспиративне одговоре.