Архива вести

Производња у Рафинерији нафте Панчево у складу са највишим европским стандардима у области заштите животне средине

December 12, 2000

Ову дозволу је Владимиру Гагићу, директору Блока Прерада, на свечаности у компанијском пословном центру у Новом Саду уручио помоћник покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине Немања Ерцег. Ова дозвола је најзначајнији документ који један оператер може да добије, а уручењем дозволе Рафинерија нафте Панчево је сврстана међу најквалитетније произвођаче у Европи Рафинерија нафте у Панчеву прво је енергетско постројење у Србији које је добило IPPC дозволу. Ова дозвола је најзначајнији документ који један оператер може да добије, а уручењем дозволе Рафинерија нафте Панчево је сврстана међу најквалитетније произвођаче у Европи. Тиме је Рафинерија нафте у Панчеву призната и као битан чинилац обезбеђења контролисаних услова заштите животне средине. Такође, дозвола представља обавезу да Рафинерија нафте Панчево настави са одговорним односом при реализацији свих својих активности и значајним улагањима на пољу заштите животне средине, уз примену најбољих доступних техника (BAT – Best Avaiable Techniques). Дозволу је Владимиру Гагићу, директору Блока Прерада, на свечаности у Новом Саду уручио помоћник покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине Немања Ерцег У циљу задовољења захтева као предуслова добијања IPPC дозволе, у Рафинерији нафте спроведени су комплексни пројекти на унапређењу заштите животне средине, управљања отпадом и повећања енергетске ефикасности у које је уложено више од 3 милиона евра. Ово је уједно и обавеза да Рафинерија нафте Панчево настави са одговорним односом при реализацији свих својих активности и улагањима у заштиту животне средине Поводом добијања IPPC дозволе Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а је рекао: „Велики напори које смо уложили у добијање интегрисане дозволе нису само последица наше законске обавезе, већ пре свега наше жеље да све своје активности ускладимо са највишим домаћим и европским стандардима. Ми нећемо стати на достигнутом нивоу, већ ћемо наставити да непрестано унапређујемо производне процесе у циљу заштите животне средине и повећања енергетске ефикасности, потврђујући да за НИС ниједан пословни успех није потпун уколико га не прати свест о еколошкој одговорности“. Приликом уручења дозволе, Немања Ерцег, помоћник покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине је рекао: „Значај уручења ове дозволе је и подстрек осталим компанијама у енергетском сектору да исходују интегрисане дозволе, односно да примене све најбоље доступне технике како би очували животну средину. Интегрисана дозвола је потврда друштвене одговорности НИС-а у погледу животне средине која за НИС, као и за нас грађане, представља врло значајан аспект у њиховом раду“. Рафинерија нафте у Панчеву прво је енергетско постројење у Србији које је добило IPPC дозволу На свечаности у Новом Саду јавности су представљена и свеобухватна улагања у унапређење заштите животне средине које је спровео НИС. Владимир Гагић, директор Блока Прерада, рекао је тим поводом: „Са становишта екологије за нас је ово најзначајнији догађај у историји Рафинерије нафте у Панчеву. Одрживи развој не представља само стратешко опредељење НИС-а, већ и темељну праксу коју непрестано усавршавамо како бисмо унапредили квалитет живота заједнице у којој радимо, развили људске ресурсе и очували природне ресурсе“. Само у последње две године НИС је у реализацију пројеката у области заштите животне средине уложио готово 800 милиона динара Пословање у складу са принципима одрживог развоја један је од стратешких приоритета компаније НИС. Последњих година значајно су унапређени резултати компаније у области заштите животне средине, здравља и безбедности на раду, а циљ којем НИС тежи је радни процес без повреда људи и негативног утицаја на животну средину. Само у последње две године НИС је у реализацију пројеката у области заштите животне средине уложио готово 800 милиона динара.