Архива вести

Пројекат модернизације производних капацитета Рафинерије Панчево ушао у завршну фазу

December 12, 2000

У јуну је у оквиру пројекта модернизације капацитета Рафинерије Панчево завршена изградња низа нових производних и инфраструктурних објеката, који су у овом тренутку спремни за предају државним органима контроле. Међу новим производним објектима је постројење за гранулацију сумпора, у које је уграђена технолошка опрема у складу с највишим савременим светским стандардима у области производње индустријског сумпора. Сви процеси на постројењу за гранулацију максимално су аутоматизовани и обезбеђују безбедни и несметани рад. Пуштање постројења у рад биће обављено истовремено с пуштањем у рад комплекса МХС/ДХТ. Такође је завршена реконструкција Постројења за обраду гасова S-500, које је кључно за добијање различитих врста гасова и моторног горива. Постројење је прошло успешна тестирања и у овом тренутку је у потпуности спремно за експлоатацију. У оквиру изградње инфраструктурних објеката на територији Рафинерије Панчево завршена је изградња линије за пренос електричне енергије и трансформаторске подстанице капацитета 220/6 киловолта, што ће омогућити снабдевање нових постројења у рафинерији неопходним количинама електричне енергије. При пројектовању енергетских објеката коришћена су најнапреднија конструкторска решења и најсавременија опрема . На пројекту модернизације прерађивачких капацитета Рафинерије Панчево ангажоване су најбоље светске и српске компаније, лидери у области производње опреме за петрохемијску индустрију, инжењеринг и изградњу. Обим исплата НИС-а добављачима за производњу опреме и обављање грађевинских радова и припрему за пуштање у рад, до јуна 2012. године премашио је 500 милиона евра. Претходно је у априлу 2012. «Гаспром њефт» пребацио последњу инвестициону траншу у оквиру обавеза предвиђених уговором о купопродаји 51% акција НИС. На тај начин компанија је испунила услове споразума с владом Републике Србије два месеца пре рока наведеног у документу. Од 2009. године укупан обим инвестиција «Гаспром њефта» у програм модернизације и реконструкције прерађивачког комплекса NIS и повећање еколошке безбедности производних процеса српске компаније достигао је суму од 500 милиона евра, која је утврђена купопродајним уговором. У овом тренутку на комплексу МХС/ДХТ воде се припреме за пуштање у рад. Пуштање комплекса у експлоатацију планирано је за четврти квартал 2012.