Архива вести

Струјни удар на нова тржишта

December 12, 2000

Прву количину електричне енергије, која је произведена у компанијским когенеративним  постројењима, НИС је продао у четвртом кварталу ове године. Тиме је, уз Електропривреду Србије (ЕПС), Компанија постала једини произвођач у Србији који електричну енергију испоручује на слободном тржишту. НИС успешно реализује програм за развој капацитета мале когенерације који представља део дугорочне стратегије Компаније, усмерене на повећање ефикасности пословања, захваљујући рационалном коришћењу постојећих гасних ресурса. Принцип рада когенерационих модула је у претварању природног гаса у електричну и топлотну енергију. Електрична енергија која се добија на овај начин, испоручује се екстерним потрошачима, односно на национално тржиште струје, док се топлотна енергија користи за сопствене потребе. - Когенерациони модули производе електричну енергију од гаса чији квалитет, због високог садржаја инертних гасова, попут угљен-диоксида и азота, не може да се испоручује у транспортни или дистрибутивни систем, или вишак гаса гори на бакљи, јер нема потрошача у близини. На тај начин НИС решава два проблема – користи се ресурс који је до сада био неискоришћен и смањује емисија гасова у атмосферу – оцењује Игор Кораћ, заменик директора Блока „Енергетика“. Произведена електрична енергија продаје се на тржишту док се топлотна енергија на нафтним пољима користи за сопствене потребе, односно за загревање резервоара нафте, пратеће опреме и објеката. НИС такође нуди слободне топлотне капацитете и испоруку топлотне енергије по повољној цени и предузетницима који би градили своје производне погоне поред нафтних и гасних поља. Дирекција за трговину електричном енергијом, која послује у оквиру Блока „Енергетика“, планира за текућу годину значајан раст обима трговине електричном енергијом, не само из сопствене производње, већ и активним наступом на отвореном тржишту електричне енергије. - Очекујемо да ће до краја ове године обим промета НИС-а на месечном нивоу расти до 100 GWh - каже Ђорђије Јањушевић, директор Дирекције за трговину електричном енергијом.

Ширењем мреже партнера и даљим развојем нове делатности компаније, НИС ће појачати препознатљивост свог имена у земљама региона, чиме ће увећати снагу свог бренда.
Сходно свом стратешком циљу, да постане регионални енергетски лидер, НИС планира даљи развој трговине електричном енергијом у свим земљама окружења. У току су процеси лиценцирања за обављање ове делатности у зависним друштвима ван Србије, чиме ће се омогућити приступ новим тржиштима и проширити НИС-ова мрежа партнера. Већим регионалним присуством повећаће се флексибилност у трговини електричном енергијом и проширити постојећа лепеза производа. Ширењем мреже партнера и даљим развојем нове делатности компаније, НИС ће појачати препознатљивост свог имена у земљама региона, чиме ће увећати снагу свог бренда. Ђорђије Јањушевић каже да је компанија, у склопу остварења стратешког циља да буде енергетски лидер у региону, последњих година уложила напор да подржи развој за НИС нових делатности, из области енергетике. - Дирекција за трговину електричном енергијом, као комерцијални део компанијског Блока „Енергетика“, своју улогу остварује повезивањем НИС-а са осталим учесницима на слободном тржишту електричне енергије. Резултати наших напора су постизање оптималних цена у сваком временском периоду и повећана флексибилност у раду, остварена кроз растућу мрежу партнера – рекао је Јањушевић. Према његовим речима, сходно зацртаним стратешким циљевима, Блок „Енергетика“ се у свом пословању не ослања искључиво на сопствене изворе, када је продаја произведене електричне енергије у питању, и има јасну визију НИС-а као једног од водећих трговаца електричном енергијом у окружењу. - Активно учествујући у трговини електричном енергијом на слободном тржишту, стварамо додатну вредност у купопродајним активностима са трећим лицима, али и штитимо сопствену производњу, преузимајући улогу „виртуелне електране“, која је у стању да у сваком тренутку компензује испаде било ког производног постројења НИС-а. Ширећи своје активности изван постојеће лепезе производа, остварују се могућности за синергетски наступ, данас одвојених комерцијалних сектора Компаније, кроз понуду структуираних производа сачињених по потребама клијената, а који поред електричне енергије, укључују и нафтне деривате односно природни гас – наводи Јањушевић. Јањушевић закључује да, с обзиром на своје искуство из области трговине електричном енергијом и свакодневни контакт са тржиштима централне и југоисточне Европе, компанију НИС види као привредни субјекат који брзо и ефикасно реагује на све тржишне шансе и промене, те повећава флексибилност и нуди алтернативне могућности, како у пласирању сопствене производње, тако и у отварању нових тржишних позиција.