Архива вести

Улога НИС-а у европским интеграцијама Србије

December 12, 2000

Никола Радовановић из Канцеларије за сарадњу са институцијама ЕУ представио је праксу компаније када је реч о укључености НИС-а у приступним преговорима са Европском унијом НИС је још 2011. године отворио представништво у Бриселу и на тај начин указао на значај који процес европских интеграција Србије има за компанију. Никола Радовановић из Канцеларије за сарадњу са институцијама ЕУ у НИС-у представио је праксу компаније када је реч о укључености НИС-а у приступним преговорима са Европском унијом, затим методологију анализе и начин праћења појединих преговарачких поглавља. Он је објаснио значај и улогу коју НИС-ова Канцеларија за сарадњу са институцијама ЕУ има у прилагођавању пословања НИС-а прописима Европске уније, али и у пружању неопходне аналитичке подршке преговарачким структурама Републике Србије. Такође је нагласио да је неопходна иницијатива ширег круга представника привреде за већим ангажовањем у процесу приступања. Српски менаџери, представници НИС-а и Привредне коморе Србије су на овом састанку разменили ставове о важности укључивања компанија у приступне преговоре Душанка Самарџић, саветник председника Привредне коморе Србије, је указала на добар пример НИС-а у праћењу процеса приступања ЕУ и прилагођавања пословања компанија правном оквиром ЕУ. Додала је и да је улога Привредне коморе Србије у овом процесу велика. Јелена Булатовић, извршна директорка САМ-а, истакла је да су институције Европске уније посвећење европским интеграцијама Републике Србије и указала на њихову спремност да сарађују са привредом и пословним асоцијацијама у Србији.