Архива вести

Успешно завршена додатна модернизација Рафинерије нафте Панчево

December 12, 2000

Додатном модернизацијом повећана је ефикасност производних процеса у рафинерији и обезбеђен је њен још поузданији рад. Осим тога, постројења  су сада у потпуности спремна за стабилан и поуздан рад у условима високих температура током лета када је планирана повећана производња  најквалитетнијих деривата Евро  5 стандарда за домаће и инострано тржиште. Укупна вредност овог инвестиционог одржавања износи око 30 милиона динара, а радови су обављени на рафинеријским постројењима - атмосферској и вакум дестилацији, на постројењима за секундарну обраду - постројењу за благи хидрокрекинг и хидрообраду (MHC/DHT), постројењима Водоник, Платформинг и погону за обраду гасова, на којима се производе деривати евро 5 квалитета. Као друштвено одговорна компанија, НИС је све радове спровео уз строге еколошке и стандарде безбедности на раду, а за време додатне модернизације рафинеријских постројења тржиште је било уредно снабдевено свим врстама нафтних деривата. НИС ће наставити да унапређује рад Рафинерије нафте Панчево, чиме потврђује да је развој прераде један је од приоритета компаније.