Архива вести

Успешно завршена додатна модернизација НИС-ових рафинеријских капацитета у Панчеву

December 12, 2000

Све активности током додатног осавремењивања у Рафинерији нафте Панчево у потпуности су биле усклађене са домаћим и европским еколошким прописима. Укупна вредност текућег одржавања и инвестиционих улагања током ремонта је износила близу 1,9 милијарди динара. Укупна вредност текућег одржавања и инвестиционих улагања током ремонта је износила близу 1,9 милијарди динара Након реализације низа инвестиционих пројеката у току протеклих месец дана у рафинерији нафте Панчево омогућена је стабилна и повећана производња дизела, млазног горива и бензина врхунског квалитета стандарда Евро 5. На овај начин компанија је спремна да одговори повећаним потребама тржишта у региону и Европској унији за квалитетним нафтним дериватима. Такође, током планског рафинеријског ремонта настављена је модернизација капацитета по обиму радова будући да je у протеклих месец дана завршено више од 70 пројеката, од чега су 33 пројекти инвестиционог одржавања, док су остало нове инвестиције. Међу њима су и наставак аутоматизације производног процеса на низу примарних и секундарних рафинеријских постројења, као и уградња најмодернијих система за оптимизацију сагоревања на пећима, што ће обезбедити планиране енергетске уштеде на модернизованим пећима. Пројектима затвореног система дренирања и затвореног система узимања узорака, осим еколошких користи, обезбеђује се већа продукција белих деривата и смањење губитака. У оквиру ове додатне септембарске модернизације, реализовано је и девет инвестиција у области електро снабдевања које се односе на замену опреме савременијом у трафо станицама, што ће допринети поузданијем и безбеднијем раду рафинерије. Осим тога, реконструисани су котлови у енергани и обављен је низ интервенција на рафинеријској опреми, попут контроле исправности више од 10.000 мерних инструмената и 600 сигурносних вентила, те чишћење више од 150 размењивача топлоте различитих флуида, који представљају кључни део у процесу рафинеријске прераде. Почетком септембра је завршена и трећа фаза модернизације аутопунилишта чиме је омогућен најмодернији утовар деривата. Све активности током додатног осавремењивања у Рафинерији нафте Панчево у потпуности су биле усклађене са домаћим и европским еколошким прописима „Стални задатак компаније је побољшање структуре рафинеријских производа у складу са захтевима купаца на тржишту, што смо испунили и током септембарског планског ремонта кроз повећање продукције најквалитетнијих деривата. Како бисмо унапредили ефикасност производних процеса, паралелно смо завршили контролу, замену рафинеријске опреме и додатну модернизацију строго поштујући прописе заштите животне средине, индустријске безбедности и безбедности и здравља на раду“, изјавио је руководилац ремонта у РНП Синиша Стокућа.