Архива вести

У НИС-у одржан скуп о хемијској безбедности

December 12, 2000

Дневне новине „Пресс” Пословној згради НИС-а у Новом Саду одржана је прва Регионална конференција о хемијској безбедности и здрављу на раду на тему превентиве, приправности и одговора на индустријски/хемијски удес. У присуству надлежних републичких, покрајинских и градских органа власти, као и институција и стручњака из ове области, предавање је одржао и Станислав Дедовец, директор Дирекције за индустријску и еколошку безбедност, здравље и заштиту на раду НИС-а. Он је учеснике Конференције упознао са начином процене опасности од хемијског удеса и од загађивања животне средине у Рафинерији нафте Панчево и утврђеним мерама за отклањање евентуалних последица. Наглашено је такође да је примена новог система и Политике ХСЕ у НИС-у, која укључује доношење стандарда и упутстава, обуку запослених, управљање ризицима, појачану одговорност, надзор и ревизију, прошле године довела до унапређења ове области и смањења броја акцидената и повреда на раду.