Интервју

Наш циљ је дугорочни успех ХИПП-а

19.01.2024.

Горан Стојилковић, директор ХИП Петрохемије, у интервјуу за недељник Панчевац говори о модернизацији и даљем развоју петрохемијског сектора, након што је НИС постао већински акционар ХИПП-а. 

Петрохемија је нова аквизиција Нафтне индустрије Србије. Јасно је да је реч о стратешком потезу – широм света рафинеријска и петрохемијска прерада су део једног система. Зашто је ово постао глобални тренд коме се и НИС придружио?

Заиста је реч о глобалном тренду и данас су најбоље европске рафинерије по конфигурацији петрохемијске, што значи да поред горива (дизел, бензин, ТНГ, керозин) могу да пласирају на тржиште и петрохемијске производе. Чињеница је да је ситуација на глобалном тржишту последњих година непредвидива и  да су опстале само оне нафтне компаније које су  диверзификовале и прошириле палету својих производа. Интеграцијом НИС-а и ХИПП-а додатно ће бити оснажен нафтно-петрохемијски сектор Републике Србије и постаће још флексибилнији, конкурентнији и отпорнији на изазове, којих данас није мало на тржишту.

Наиме, последњих година у Рафинерији нафте Панчево реализовани су велики развојни пројекти усмерени на област прераде нафте, као што су реконструкција комплекса МХЦ-ДХТ и изградња постројења за дубоку прераду са технологијом одложеног коксовања. Реализацијом пројекта „Дубока прерада“ у Рафинерији нафте Панчево створени су услови за повећану производњу примарног бензина, главне сировине за ХИП Петрохемију. Такође, будућом модернизацијом постројења за каталитички крекинг у Рафинерији нафте Панчево биће додатно унапређена могућност производње пропилена као сировине која ће се прерађивати у новој фабрици за производњу полипропилена у Петрохемији.

Имајући у виду набројане пројекте у Рафинерији и на основу светских трендова диверзификације нафтно-прерађивачког бизниса,  у НИС-у смо разматрали могућности проширења свог бизниса на нове области. Проширење наших пословних активности на област петрохемијске прераде је у складу са стратешким ставом  НИС-а да се изврши диверзификација пословања кроз реализацију пројеката из области енергетике и петрохемије.

Приликом потписивања споразума о преузимању дела акција Петрохемије с Владом Републике Србије, најављена је инвестиција вредна више од сто милиона евра – изградња фабрике за производњу полипропилена. Зашто је за будућност НИС-а и Петрохемије ово постројење важно?

Успостављање модела који ће обезбедити дугорочно успешно пословање ХИПП-а биће велики изазов, посебно када се има у виду цикличност кретања цена петрохемијских производа и основних сировина за ту индустрију. Зато је, пре свега, потребно успоставити модел пословања који ће донети дугорочно одрживо пословање ХИПП, са циљем смањења утицаја неповољних тржишних околности. То се најпре односи на област енергетског менаџмента и обнављање процесне опреме која је застарела што захтева значајне инвестиције. Највећи изазов ипак ће бити изградња нове фабрике полипропилена којим би се дуплирао обим производње полимера и боље искористили производи које сада ХИПП извози.

Дакле, стратегија развоја ХИПП-а заснива се на повећању енергетске ефикасности, модернизацији основних производних капацитета и изградњи нових постројења што би заједно ојачало конкурентност и пословну одрживост ХИПП-а. Такође, очекују нас и улагања ради унапређења заштите животне средине, за шта ће бити издвојена значајна средства.

Подсећам да је Уговором о стратешком партнерству дефинисана кључна обавеза НИС-а да се у наредних шест година изврши новчана докапитализација ХИПП у вредности од 150 милиона евра, за изградњу фабрике за производњу полипропилена капацитета од минимум 140.000 тона годишње.

Какви су други инвестициони планови НИС-а када је реч о Петрохемији? У НИС су уложена значајна средства, засигурно да и Петрохемију чекају већа улагања.

За развој бизниса неопходна су стална улагања, о чему најбоље говори и пример НИС-а. Инвестиције су пут напред и у данашње време неопходно је улагати у модернизацију постројења и нове технологије, баш као и у знање и вештине запослених.

На нама је сада да покажемо да је НИС добар партнер за развој петрохемијског сектора Републике Србије. Поред улагања која су наведена и у Уговору о стратешком партнерству, чекају нас бројне инвестиције, пре свега из области повећања енергетске ефикасности, унапређења поузданости процесне опреме и заштите животне средине. Уверен сам да ћемо планираним улагањима успети да достигнемо зацртани циљ – успостављање одрживог модела пословања ХИПП.

Ове године већ је обављен ремонт у Петрохемији. Да ли је био успешан?

У овој години, током септембра и октобра, реализован је  ремонт постројења у Петрохемији, у оквиру ког су реализовани и пројекти инвестиционог одржавања. Ове активности допринеће сигурном и поузданом раду фабрике. Кључне инвестиционе активности обављене су у фабрикама Етилен и Полиетилена ниске густине (ПЕНГ) у циљу повећања поузданости рада постројења, као и повећања оперативне и енергетске ефикасности. То су друга фаза реинструментације у фабрици Етилен,  турбина и компресора,  санација котлова у фабрици Етилен, ремонт компресора  и уградња нове машине за паковање у фабрици ПЕНГ.  Важно је истаћи да је све изведено на време и у складу са највишим еколошким стандардима, као и стандардима безбедности на раду.

У склопу петрохемијског комплекса послује и неколико истурених погона. Каква је њихова судбина? Да ли ће остати у склопу НИС-а или ће бити продата или ће бити проглашен стечај?

Као што сам већ рекао, наш основни циљ је успостављање модела који ће обезбедити дугорочно успешно пословање Петрохемије и у оквиру тога ћемо размотрити и питање погона које помињете.

Свакако да ће бити нове систематизације радних места. Шта запослени Петрохемије могу да очекују од новог послодавца?

Једна од важних уговорних обавеза је да се задржи договорени број запослених у Петрохемији, у периоду од 6 година. Већ сада могу да кажем да ће за Петрохемију бити потребни млади стручњаци јер је просек година запослених у компанији доста висок. Поред тога, извесно је да ће у новој фабрици полипропилена коју треба да изградимо бити запослен цео нови тим техничара и инжењера.

Дакле, из ове перспективе, за нас изазов неће бити број запослених у производњи, већ неповољнија старосна структура, те ћемо се трудити да привучемо младе стручњаке у Петрохемију. На овом изазову интензивно радимо кроз интензивирање сарадње са средњим школама у Панчеву и факултетима у Београду и Новом Саду, са којим смо  потписали меморандуме о сарадњи, по узору на НИС. Поред тога, желео бих да истакнем да је НИС већ годинама један од најпожељнијих послодаваца у Србији, када је реч о младима. па ће из овог разлога НИС-ове најбоље ХР праксе бити имплементиране и у Петрохемији. Уверен сам да ће Петрохемија и даље бити велики и атрактиван послодавац, као и да ће након планираних улагања Панчевци бити још поноснији на ову фабрику која ће, уз Рафинерију, бити један од привредних ослонаца овог града, али и целе Србије.

ПРЕСС СЛУЖБА

Милентија Поповића 1
11070 Београд