Бизнис вести

Одбор директора НИС-а донео одлуку о сазиву XIV редовне седнице Скупштине акционара и утврдио предлог одлуке о исплати дивиденди

30.05.2022

Одбор директора НИС а.д. Нови Сад одржао је 27. маја 2022. године писане седнице на којима је, између осталог, донео одлуку да се XIV редовна седница Скупштине акционара сазива за 29. јун 2022. године у Пословном центру НИС-а у Београду.

Такође је утврђен предлог одлуке Скупштине акционара о расподели добити за 2021. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити Друштва. Предлогом Одлуке је за исплату дивиденде акционарима предвиђено 5.782.121.784 динара, односно 25 одсто нето добити Друштва за 2021. годину која је износила 23.131.745.000 динара.

Одбор директора је размотрио и одобрио Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2021. годину са извештајем независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd и утврдио предлог одлуке Скупштине акционара о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2021. годину са извештајем независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd.

PRESS SLUŽBA

Milentija Popovića 1
11070 Beograd

Пријавите се за наш newsletter