Бизнис вести

Одбор директора НИС-а утврдио предлог одлуке о исплати дивиденди

Одбор директора НИС а.д. Нови Сад одржао је 26. маја 2021. године писане седнице на којима је, између осталог, утврдио предлог Одлуке Скупштине акционара о расподели добити ранијих година, покрићу губитка НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину, исплати дивиденде и утврђивању укупног износа нераспоређене добити Друштва.

26.05.2021

Predlogom Odluke je za isplatu dividende akcionarima predviđeno 1.001.190.856 dinara.

Odbor direktora je, takođe, odobrio Godišnji izveštaj NIS a.d. Novi Sad za 2020. godinu i utvrdio predlog odluke Skupštine akcionara NIS-a o usvajanju tog izveštaja. Pored toga, na sednici je razmotren i prihvaćen Izveštaj nezavisnog revizora „KPMG“ o izvršenoj reviziji Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2020. godinu i utvrđen predlog odluke Skupštine akcionara o usvajanju navedenog Izveštaja.

Istog dana, Odbor direktora je doneo i Odluku kojom se XIII redovna sednica Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad saziva za 29. jun 2021. godine u Poslovnom centru NIS-a u Beogradu.