Бизнис вести

Плански ремонт Рафинерије нафте Панчево

29.02.2024.

У Рафинерији нафте Панчево у периоду од 29. фебруара до 17. априла биће изведени плански ремонтни и инвестициони радови на већини процесних постројења који ће омогућити унапређење производних процеса, као и повећање поузданости рада постројења у прерађиваком комплексу НИС-а. Реч је о највећем по обиму и комплексности капиталном ремонту у историји панчевачке рафинерије, а вредност радова и инвестиција у развој процењујe се на 95 милиона евра.

Ремонтом је планирана реализација више од 10 инвестиционих пројеката, као и значајног броја пројеката инвестиционог одржавања. Ремонтне активности укључују обављање прегледа и испитивање опреме под притиском, што је предвиђено законском регулативом Републике Србије. Све активности биће изведене у складу са строгим еколошким стандардима и правилима безбедности и здравља на раду. Током обуставе рада постројења, тржиште ће бити уредно снабдевено свим врстама нафтних деривата, захваљујући повећању обима производње у претходним месецима чиме су обезбеђене довољне количине залиха за време трајања ремонта.

На радовима ће, уз запослене у рафинерији, бити ангажовано више од 2.000 запослених екстерних извођача. За време трајања ремонта обавиће се и активности које укључују извршење захтева у области безбедности и здравља у раду и заштити животне средине, као и захтева замене и регенерације катализатора. Инвестициони радови ће омогућити и унапређење поузданости рада постројења за производњу бензинских компоненти и гасова (FCC), као и унапређење индустријске безбедности и енергетске ефикасности на више постројења у Рафинерији нафте Панчево.

„Инвестициони пројекти који су обухваћени планским капиталним ремонтом треба да омогуће обнављање ресурса панчевачке рафинерије и њихов поузданији рад. Такође, ове активности допринеће даљем унапређењу процеса производње и заштите животне средине, што је један од стратешких приоритета компаније НИС. Овај капитални ремонт је најкомплекснији с обзиром на модернизацију и повећање броја производних постројења током претходних година.  Додатним улагањима унапређујемо  и развијамо наше производне капацитетe, а самим тим јачамо нашу конкурентност и лидерску позицију на тржишту нафтних деривата“, изјавио је Владимир Гагић, директор Блока Прерада у компанији НИС.

ПРЕСС СЛУЖБА

Милентија Поповића 1
11070 Београд