Интервју

Здравље запослених и безбедна производња су наши приоритети

Михаил Рјазанов, HSE директор НИС-а, задужен за здравље и безбедност на раду и заштиту животне средине, за портал Балкан магазин

24.04.2020

Светски дан безбедности и здравља на раду је 28. априла. Ове године га цео свет обележава суочен са пандемијом вируса корона, који угрожава и здравље радника, њихових породица, али и пословање компанија, чини се и целих држава. Како се НИС штити од вируса COVID-19?

Ситуација са којом се суочавамо је, пре свега, изазов када је реч о здравственом аспекту. Са друге стране, НИС је једна од најзначајнијих енергетских компанија у Србији и ми морамо да очувамо стабилност у производњи, преради и дистрибуцији нафтних деривата како бисмо грађанима и државним институцијама и даље испоручивали нафтне деривате неопходне за несметано функционисање система. У овим условима то није нимало лак задатак, тражи много логистике, дисциплине, па и личне храбрости и ја желим да захвалим свим запосленима НИС-а који су допринели да се наш рад обавља континуирано и који су међу “тихим” херојима борбе против епидемије у Србији.

Рад у овако изазовној ситуацији могућ је само уз примену свих превентивних мера, а основни предуслов за несметано пословање је да сачувамо здравље наших запослених, сарадника и потрошача. Тако смо и дефинисали наше приоритете и одмах по проглашењу епидемије у Србији предузели низ мера. То је у случају НИС-а веома комплексан задатак јер имамо више од 11.000 запослених (укључујући и кћерке фирме у Републици Србији) и бројне процесе – од производње нафте до продаје горива на бензинским станицама.

Због тога смо одмах на нивоу компаније, али и на нивоу свих бизнис блокова због специфичности различитих процеса, формирали кризне тимове који прате ситуацију, здравље запослених, сарађују са надлежним државним органима, усвајају све кључне мере у компанији.

На који начин је организована заштита запослених?

Најпре, од велике важности је била информисаност запослених и фокус компаније је био у томе да правовремено обавести запослене о тренутној ситуацији, као и о свим неопходним мерама   како да се запослени  заштите, шта да чине ако посумњају да су заражени, шта да раде у случају да су оболели, како да прате и запишу све контакте које су остварили са колегама на послу. Будући да је реч о вирусној зарази, од пресудног је значаја и употреба заштитне опреме, као што су маске и рукавице. То је у случају НИС-а велики изазов, и финансијски и логистички, имајући у виду потребне количине и разуђеност локација на територији целе Србије. Можемо се похвалити тиме да смо успели да успоставимо процес континуиране набавке заштитне опреме и средстава за дезинфекцију.  Такође, НИС је покренуо активност производње сопственог дезинфекционог средства за интерну употребу.

Наравно, редовно се спроводи дезинфекција у пословним центрима у Београду и Новом Саду, Рафинерији у Панчеву, као и на осталим локацијама где раде запослени. Запосленима на административним пословима омогућен је рад од куће, односно свима којима то дозвољава природа посла. Службена путовања у иностранство су одложена до даљњег, а састанци се одржавају путем видео везе.

Поред свега наведеног, у сваком бизнис блоку спроводи се и низ специфичних мера, у складу са особеностима тог процеса. На пример, у области производње нафте и гаса дефинисане су кључне позиције по погонима и одређене њихове замене у три нивоа. Такође, дефинисани су објекти са појачаним ризиком одржавања текуће производње у случају смањења броја оператера због могуће изложености вирусу. Поред тога, одређени су заменски објекти за рад бригада по погонима у случају појаве вируса и потребе за дезинфекцијом постојећих, као и за прерасподелу запослених да не би боравили у истом простору.

#NIStesami

Приче о нашим колегама, које су упркос ванредном стању на својим радним местима

САЗНАЈ ВИШЕ

Како се мере заштите спроводе у рафинерији у Панчеву и на бензинским станицама?

Када је реч о Рафинерији нафте Панчево, за оператере у командним салама, поред редовне заштите, набавили смо заштитне визире, а простор између њих преградили заштитним оградама од плексигласа. Организована је дезинфекција свих улазних саобраћајница у Рафинерији са раствором натријум хипохлорита. Формиран је списак запослених за које је потребно организовати посебан превоз за потребе посла и организован рад по сменама од 6 до 18 и од 18 до 6. Такође рад у сменама је организован на начин да се колеге из различитих смена не срећу, већ долазе са временским размаком од 15-так минута.

Вероватно је најтежи изазов Блок Промет, односно продаја нафтних деривата. Ту највећи број наших запослених долази у контакт са потрошачима и потребно је строго се придржавати свих препоручених мера. Поред редовне дезинфекције објеката и точионих апарата, одредили смо максималан број потрошача у објекту, на значајном делу малопродајне мреже поставили ограде од плексигласа у продајном постору, затворили ресторане, радно време станица прилагодили одлукама надлежних органа. Уважили смо и чињеницу да поједине пумпе НИС-а морају да раде 24 часа дневно како би снабдевали полицију, војску и здравство. Понудили смо и нове услуге нашим потрошачима у жељи да појачамо безбедност купаца и наших запослених. Омогућили смо плаћање за гориво путем Drive.Go апликације које се реализује преко мобилног телефона, без одласка на касу.

Иновације

Drive.Go

Прочитајте више о апликацији

САЗНАЈ ВИШЕ

НИС ради и у другим земљама, не само у Србији. Какве мере тамо предузимате?

Вирус COVID-19 је нов вирус и за њега у овом тренутку не постоје ни лек ни вакцина. Такође, не постоји ни имунитет у широкој популацији. Због тога су, колико имамо прилике да видимо широм света, лична хигијена, редовна дезинфекција просторија у којима боравимо, употреба заштитне опреме и мере физичког дистанцирања, најбољи начини заштите. То важи и за Србију, али и за све земље пословања НИС групе, те свуда примењујемо исте или сличне мере. Наравно, усклађујемо их додатно са препорукама локалних државних и здравствених органа и могу да кажем да смо очували континуитет пословања у свим земљама у којима смо присутни.

У НИС-у је имплементирано 12 „Златних HSE правила“. Шта то значи? Докле сте стигли у овим активностима?

Пре скоро четири године усвојили смо Златна HSE правила, а наш циљ је јасан – желимо апсолутну безбедност за наше запослене, екстерне извођаче и све присутне на локацијама НИС-а, као и максималну заштиту животне средине. Желимо да досегнемо такозвани „Циљ 0“ који означава радне процесе без повреда на раду, професионалних обољења, акцидената и негативних утицаја на радну и животну средину. Поштовање ових корпоративних вредности је одговорност свих запослених, а кључну улогу у томе има познавање и имплементација 12 Златних HЅЕ правила у свакодневном раду.

У тих 12 правила уткали смо све оно што треба да омогући безбедан рад на нашим локацијама у складу са специфичностима нафтне индустрије и најбољом светском праксом. Она се, између осталог, односи на обавезу поштовања прописаних стандарда, ношења заштитне опреме, правила понашања приликом рада на висини, у затвореном простору, при  копању и ископавању, односно приликом извођења високоризичних активности, током вожње, и тако даље.

Примена ових HSE правила допринела је смањењу броја повреда на раду, а уверен сам да ће нам помоћи и да постигнемо свој крајњи циљ – нула повреда на раду. Посвећеност овим циљевима смо потврдили и освајањем првог места на државном такмичењу 2019. године, поводом обележавања 28. априла, Светског дана безбедности и здравља на раду.

Какви су Вам планови за будући период?

Примена правила безбедности на раду спасава људске животе и чува животну средину, и зато ми желимо да они постану начин понашања наших запослених и осталих који сарађују са НИС-ом. То, пре свега, значи велики број обука. У 2018. години је, у сарадњи са компанијом „Декраˮ из Велике Британије, покренута реализација Програма унапређења HSE културе. У току 2019. реализоване су интерне и екстерне HSE обуке за укупно 38.464 полазника, односно утрошено је 154.849 сати на HSE обуке. И у будућем раду ћемо наставити са континуираним обукама и праћењем најбољих светских пракси у овој области.

Такође, фокус наших активности биће даље унапређење процеса истрага догађаја и подизање свести запослених о HSE ризицима и значају примене превентивних мера у циљу превенције ризика.

Гаспром њефт“ је као стратешки циљ поставио – „циљ-нула“, који обухвата нула инцидената, нула повреда на раду и професионалних болести. То је и циљ НИС-а. Где је НИС у односу на друге европске и светске нафтне компаније по питању заштите и безбедности?

„Гаспром њефт“ је „Циљ нула“ као свој стратешки циљ зацртао још крајем 2015. године. НИС је усвојио иницијативу матичне компаније и 2016. година била је проглашена годином HSE-а, тако да смо поставили највише стандарде који дају резултате.

Овакве стандарде у области безбедности на раду поштује већина међународних компанија, па и  велике нафтне компаније које имају најбоље праксе у области HSE-а. И ми смо, као и они, интегрисали HSE у своје пословање и корпоративну културу јер смо свесни чињенице да су они који добро управљају активностима у области безбедности на раду уједно и најуспешнији у пословању.

Истакао бих да је НИС у 2019. години у односу на претходну, у области HSE-а, остварио значајна побољшања. Између осталог, индикатор повреда са изгубљеним данима (показатељ LTIF) смањен је 25 одсто у односу на 2018. годину.

У овој години очекују нас нови изазови у контроли HSE ризика, са циљем да НИС постане још безбедније, здравије и боље окружење за рад свих запослених, ангажованих радника других компанија, као и посетиоца на компанијским локацијама.

У оквиру пословне филозофије HSE-а НИС је кренуо са програм „Степенице“, који треба да омогући да се на једноставан начин поделе одговорности и улоге са циљем унапређења безбедности у процесу управљања извођачима. Какав је одзив компанија са којима сарађујете као са пословним партнерима и извођачима на пројектима НИС-а у Србији и иностранству?

Као што сте навели, циљ нашег програма под називом „Степенице“ је унапређење безбедности у раду са извођачима. За нас је веома важно да имамо јасно дефинисане улоге и одговорности, као и правилну комуникацију између свих учесника у процесу. Будући да је око 80 одсто компанија са којима сарађујемо из Србије, ово је од великог значаја за домаћу привреду. Овај програм нам омогућава да унапредимо управљање HSE ризицима, да прецизно и јасно  дефинишемо кораке који процес управљања чине лакшим и разумљивијим. Такође, путем овог програма можемо да поделимо одговорности кроз све фазе процеса, почев од претквалификације, преко процедура набавке и избора добављача, потписивања уговора, до  контроле и евалуације њиховог рада и мотивације. Пред извођачке фирме и наше пословне партнере који раде на пројектима НИС-а у Србији и иностранству поставили смо високе безбедносне стандарде и захтеве по угледу на међународне нафтне компаније. И они то поштују и примењују наше стандарде и процедуре. Овај програм као један од механизама за безбедно пословање представили смо на прошлогодишњем HSE Форуму извођача. Управо, ово традиционално окупљање, које се одржава већ 11 година је место окупљања и сусрета са великим бројем наших пословних партнера и извођачких компанија на којима развијамо заједничку филозофију управљања ризиком. Такође, упознајемо их са циљевима, подручјима примене и бенефитима примене стандарда безбедности на раду у циљу стварања безбедног радног окружења. НИС на овај начин, кроз директну и конструктивну комуникацију са партнерима, жели да настави са развојем и подизањем нивоа HSE културе.

Бригу о радницима НИС води и ван радног места. Шта то конкретно подразумева?

Један од стратешких циљева наше компаније је и брига о физичком и менталном здрављу свих запослених. Уверени смо да је најбољи начин за то превентива, односно редовно праћење здравља запослених и рад на унапређењу њиховог физичког и менталног здравља. У том систему од посебног значаја је организација великог броја различитих лекарских прегледа за наше запослене, у складу са специфичностима њиховог радног места или пола. Само у прошлој години уложили смо 70 милиона динара у више од 21.000 редовних лекарских прегледа за запослене. Такође, током 2019. организовани су и „мини систематски прегледиˮ, где је запосленима била омогућена контрола шећера у крви и контрола крвног притиска, мерење BMI индекса и нивоа угљен-моноксида (CO) у издаху. Током прошле године спроведено је више кампања на тему превенције гојазности, дијабетеса, дехидратације, кардиолошких и онколошких болести. Фокус је усмерен и на свакодневне физичке активности запослених. У више од 20 градова широм Србије, запослени имају могућност да се баве различитим рекреативним активностима. Обим ангажовања расте из године у годину, тако да све већи број запослених користи ове погодности и редовно се рекреира. Велика пажња поклања се и корпоративном спорту, тако да је више од 1.000 запослених  учествовало на интерним спортским догађајима.

Добро здравље

Прочитајте шта радимо на унапређењу здравља наших запослених

САЗНАЈ ВИШЕ

Важан део HSE-а је заштита животне средине. Шта ту НИС сматра приоритетним задатком? Шта предузимате?

Реализација пројеката заштите животне средине битан је сегмент пословања НИС-а. Од 2009. године у такве пројекте уложили смо више од 13 милијарди динара. Само у 2019. години уложено је 534 милиона, и то у свим сегментима пословања. Међу реализованим пројектима су и они у Рафинерији нафте Панчево који су директно допринели смањењу емисија у ваздух (пројекти уградње Low NOx горионика на више постројења, пројекат прања ејекторског гаса на постројењу Вакуум дестилације и др). Са задовољством можемо да кажемо да је Рафинерија први енергетски објекат у Србији који поседује IPPC дозволу којом се гарантује да је производни процес у потпуности усклађен са домаћим и међународним еколошким стандардима. Током 2019. године настављене су активности на санацији историјског загађења, на локацијама нафтних бушотина, и враћање пољопривредног земљишта првобитној намени. Од 2009. године укупна површина рекултивисаног земљишта износи више од 15ha. Заштити животне средине доприноси и наш програм монетизације природног гаса јер смо на појединим нафтним и гасним пољима у Србији од 2013. године пустили мале електране у којима се гас, који је раније спаљиван на бакљи, користи за производњу топлотне и електричне енергије, па је, поред еколошког ефекта,  присутан  и значајан економски ефекат.  Заштита животне средине, нарочито земљишта и подземних вода, као и ваздуха, постиже се и кроз реализацију пројеката на бензинским станицама кроз уградњу подземних резервоара за нафтне деривате, са двоструким плаштом и уградњу система за поврат бензинских пара.

Акција за климу

Свесни да сектор енергетике, којем припадамо, има посебну одговорност за заштиту животне средине, желимо да дамо свој пуни допринос заштити животне средине

САЗНАЈ ВИШЕ

Свим реализованим пројектима, НИС потврђује да је на добром и сигурном путу ка усаглашавању не само са захтевима законодавства Републике Србије већ и са захтевима ЕУ у области заштите животне средине.

Као друштвено одговорна компанија НИС води рачуна о смањењу утицаја своје делатности на емисије гасова са ефектом стаклене баште кроз реализацију пројеката повећања енергетске ефикасности  и коришћењем  природног гаса као претежног енергетског горива.

Такође је извршена квантификација и прорачун емисија GHG за НИС (тзв. Carbon footprint Компаније), у којима су идентификоване све активности приликом којих долази до емисија GHG,  у циљу снимања стања и процене могућности за смањење емисија, као и представљања јавних извештаја компаније (Извештај о одрживом развоју) што је и пракса великих светских нафтних компанија.