Резултати конкурса Заједници заједно 2023

Преглед подржаних пројеката у 2023. години

Јубиларни програмски циклус, којим компанија НИС обележава 15 година свог друштвено одговорног програма „Заједници заједно“, усмерен је на унапређење услова за образовање младих у складу са савременим моделима учења и подизање капацитета научних установа како би научници и научнице развијали своје научне потенцијале. Тако је овогодишњи конкурс Програма посвећен образовању и науци и усмерен на подршку пројектима основних и средњих школа у домену осавремењивања наставног процеса и инфраструктуре објеката, као и пројектима научно-истраживачких организација и научно-технолошких паркова у циљу унапређења инфраструктурних и иновационих капацитета научних установа. Широким обухватом активности које су дефинисане овогодишњим Конкурсом, бројне су могућности стављене на располагање образовању и науци у изградњи капацитета и вештина код младих и одраслих, али и самог инфраструктурног унапређења ових установа укључујући и услове за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом.

 • Београд

  1. ОШ “Антон Скала“

  Опремање школе која се бави образовањем и васпитањем ученика са сметњама у развоју дигиталном наставном опремом у виду таблет рачунара за децу са аутизмом са циљем прилагођавања наставних садржаја индивидуалним способностима сваког детета, лаптоп и десктоп рачунара, као и штампача и интерактивне табле за извођење адекватног и квалитетног наставног процеса

  1.864.189,00 дин.

  2. ОШ “Јован Дучић”

  Опремање мултифункционалног кабинета за извођење наставе која подстиче учење путем открића, игре и вршњачко подучавање набавком интерактивне табле, лаптопа, сета BeeBot пчелица, школских сетова “Основи природних наука” и “Електрицитет, електричне струје и електромагнетизам”, геомаг сетова, миксарт конструктора, као и учионичког намештаја

  1.041.788,00 дин.

  3. ОШ “Карађорђе“

  Постављање ограде у дворишту школе површине 13.856m2 у циљу подизања нивоа безбедности ученика, наставника и свих корисника школе и школског дворишта, као и очувања инвентара и одржавања дворишта у чистом и уредном стању

  2.883.272,00 дин.

  4. ОШ “Марко Орешковић”

  Санација унутрашњег простора дела школе оштећеног од влаге услед вишегодишњег прокишњавања и стварање услова за безбедан, здрав, чист простор за учење, рад и боравак: уређење осам учионица, помоћних просторија у спортској сали, кухиње и трпезарије, дела школског ходника, наставничке зборнице, кабинета информатике, као и два кабинета технике и технологије

  3.123.357,00 дин.

  5. ОШ “Живомир Савковић” Ковачевац, Младеновац

  Замена 29 унутрашњих врата у објекту матичне школе на учионицама, кабинетима и управном делу зграде у циљу решавања проблема дотрајалости и нефункционалности, спречавања топлотних губитака и обезбеђивања звучне изолације током извођења наставе

  2.082.360,00 дин.

  6. ОШ “Драган Ковачевић”

  Постизање потпуне функционалности простора за кретање особа са моторичким сметњама постављањем косе степенишне рампе у школи која се бави образовањем ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, а у циљу повезивања школског дворишта, трпезарије, приземља и првог спрата школске зграде

  3.280.000,00 дин.

  7. Прва београдска гимназија

  Опремање кабинета хемије набавком дигестора, Хофмановог апарата за хидролизу воде, пећи за жарење, магнетне мешалице са грејањем, воденог купатила, техничке ваге, потрошног прибора и хемикалија, као и уградња алармног система у објекту школе у циљу повећања безбедности ученика и очувања школског инвентара

  1.502.814,00 дин.

  8. Техничка школа Колубара, Лазаревац

  Санација фасаде школског објекта, укључујући термо, хидро и звучну изолацију, подизање нивоа енергетске ефикасности школе, сигурности свих ученика и наставника у школи, као и квалитета извођења наставе

  1.244.700,00 дин.

  9. Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“

  Набавка специјализованог, аутоматског, компактног, мултифункционалног и потпуно аутоматизованог биохемијског анализатора отвореног типа (BS-240 Vet) у коме се могу користити реагенси различитих произвођача у циљу детекције биохемијских параметара из крви експерименталних животиња на којима се спроводе претклиничка испитивања

  1.107.852,00 дин.

  10. Институт за шумарство

  Уређење лабораторије за истраживања у области биотехнологије, заштите животне средине, заштите и коришћења земљишта, вода и ваздуха набавком лабораторијског дигестора, дестилационог апарата са резервоаром, као и заменом постојећих радних површина за лабораторијске столове новим и отпорним на високе температуре и агресивне хемијске материје

  1.797.322,00 дин.

  11. Институт за заштиту биља и животну средину

  Унапређење услова за научноистраживачки рад и трансфер знања у Одсеку за штеточине биља, реновирањем лабораторије, клима коморе, канцеларије и помоћне просторије у главном објекту Института, као и стакленика који пружа услове за гајење биљака, инсеката и постављање тестова у контролисаним условима током целе године

  3.072.346,00 дин.

 • Нови Сад

  1. ОШ „Ђорђе Натошевић“

  Уградња система за видео надзор у виду 18 камера, два снимача, два хард диска и пратеће инсталационе опреме у циљу повећања безбедности ученика и наставника током боравка у школи, као и заштите школског инвентара

  1.025.000,00 дин.

  2. ОШ „Петефи Шандор“

  Замена 54 дотрајалих унутрашњих врата на учионицама, кабинетима и канцеларијама школе која нису мењана од 1956. године када је школа и изграђена, што ће утицати на подизање нивоа безбедности ученика, енергетску ефикасност, као и естетику самог простора

  3.078.463,00 дин.

  3. ОШ “Прва војвођанска бригада”

  Уградња покретне столице за ученике са сметњама у моторичком развоју чиме се обезбеђује приступ надограђеном делу школе у коме се налазе кабинети за учење језика

  1.481.780,00 дин.

  4. ОШ „Иван Гундулић“

  Постављање система за видео надзор набавком спољашњих и унутрашњих камера, снимача и пратеће инсталационе опреме у делу школе који је у потпуности без овог система, а у ком су смештене учионице, кабинети и фискултурна сала и у којима се одвија настава за ученике од 2. до 8. разреда

  2.123.983,00 дин.

  5. Техничка школа „Павле Савић“

  Формирање кабинета за предмет техничар оперативне форензике који је уведен у школској 2022/23. години, набавком опреме у виду 16 лаптоп рачунара са софтвером, комплетима звучника и ласерским А4 штампачима

  1.279.740,00 дин.

  6. Факултет техничких наука

  Набавка специјализоване опреме за унапређење научних истраживања у области микроталасне томографије која има за циљ имплементацију прототипа протокомера хетерогених флуида; примене овог модалитета за снимање користе се нпр. у биомедицини (скенирање рака дојке, рана дијагностика можданог удара, итд), индустрији (недеструктивно тестирање производа, мерење састава флуида, протокомери)

  2.869.984,00 дин.

  7. Институт БиоСенс

  Опремање Лабораторије за фенотипизацију биљака набавком специјализованог контејнера за гајење биља са опремом за лабораторијске услове, а са циљем развоја и скраћивања истраживачких поступака и активности везаних за фенотипизацију биљака, одређивања оптималних физиолошких и производних технологија у биљној производњи

  5.141.050,00 дин.

 • Чачак

  1. Агрономски факултет

  Набавка анализатора Perten DA 7250 (Near Infra Red – NIR) намењеног за ултрабрзо одређивање хемијског састава биљних и анималних сировина, набавка пет различитих пакета трајних калибрација неопходних за добијање прецизних резултата мерења за рад у различитим апликацијама уређаја PerkinElmer Perten DA 7250™, као и професионалног лабораторијског блендера Blender Blixer 2Robotcoupe 33228, као и Computer Vision System (CVS, Industry 4.0.) за инструментално испитивање боје примарних пољопривредних производа, хране и пића

  9.000.000,00 дин.

 • Ниш

  1. ОШ “Његош”

  Санација крова фискултурне сале у површини од 350 квадрата са циљем решавања проблема прокишњавања, даљих оштећења зидова и електроинсталација, чиме се осигурава безбедност свих ученика школе и успостављају услови за адекватно извођење наставе

  2.942.316,00 дин.

  2. Научно-технолошки парк (НТП)

  Адаптација постојећег простора и опремање Лабораторије за визуелну и аудио продукцију уградњом специјалних материјала за звучну изолацију зидова, инсталацијом звучно изолованих врата и портала, постављањем акустичних плоча и панела, набавком адекватног намештаја и инсталацијом специјализованих светлосних тела, што ће допринети да Лабораторија постане ресурс који ће учврстити Научно-технолошки парк као централни заједнички простор за технолошко предузетништво и иновације у региону

  3.057.684,00 дин.

 • Панчево

  1. ОШ „Бранко Радичевић“

  Унапређење услова за рад и извођење наставе заменом спољашњих прозора на објекту школе који нису обухваћени претходним уређењем, чиме се постиже већа уштеда топлотне енергије, као и боља загрејаност просторија

  2.394.000,00 дин.

  2. ОШ „Мирослав Антић-Мика“

  Замена 30 унутрашњих врата која нису мењана од изградње школе са циљем спречавања даљих оштећења столарије, стварања услова за квалитетније извођење наставе, решавања питања безбедности ученика, али и одржавања хигијене просторија школе

  1.510.500,00 дин.

  3. ОШ „Свети Сава“

  Обезбеђивање адекватних услова за извођење наставног процеса заменом постојећих спољашњих прозора и врата алуминијумском столаријом, а у циљу лакшег загревања учионица великих површина у зимском периоду и подизања енергетске ефикасности објекта школе

  2.641.000,00 дин.

  4. ОШ „Жарко Зрењанин“, Банатско Ново село

  Опремање кабинета хемије и физике учионичком опремом и наставним средствима у виду огледног стола са судопером, ормара за чување хемикалија, лабораторијских посуда и реагенаса; подизање функционалности објекта санацијом (демонтажом постојећих и монтажом нових) дечијих умиваоника; формирање огледне учионице у дворишту школе постављањем мањег амфитеатра уз пратеће елементе, као и кутака за различите врсте активности

  3.233.496,00 дин.

  5. Техничка школа „23. мај”

  Омогућавање и пружање услова за квалитетно извођење наставног процеса заменом прозора у хемијским лабораторијама, што уједно доприноси и подизању нивоа енергетске ефикасности објекта школе

  2.500.000,00 дин.

  6. Електротехничка школа „Никола Тесла“

  Унапређење наставног процеса на предметима програмирање, веб програмирање, веб дизајн, рачунарске мреже, рачунарски системи, базе података и бежичне комуникације, набавком 15 рачунара адекватне конфигурације за кабинет који користи 296 ученика из 10 одељења

  1.004.955,00 дин.

  7. Машинска школа „Панчево“

  Опремање кабинета намењеног за одржавање наставе у области електротехнике и електронике набавком 15 нових рачунара адекватне конфигурације који нису занављани 14 година, а у циљу усавршавања наставног процеса у складу са напретком информационих технологија

  1.250.000,00 дин.

  8. Музичка школа “Јован Бандур”

  Подизање функционалности објекта школе санацијом пода у површини од 133 квадрата, извођењем електричних радова, поставком нове расвете и нових алуминијумских врата и адаптацијом и сређивањем улазног ходника

  1.966.049,00 дин.

 • Зрењанин

  1. ОШ “Петар Петровић Његош”

  Унапређење услова за рад и извођење наставе заменом 30 прозора на објекту школе у којој столарија није мењана од 1973. године када је школа и изграђена, и то у свим учионицама, канцеларијама стручних сарадника, школској библиотеци, тоалетима и ходницима, што ће допринети подизању нивоа безбедности ученика, као и енергетској ефикасности објекта

  3.021.750,00 дин.

  2. ОШ „Стеван Книћанин“, Книћанин

  Санација 450 квадратних метара фасаде (припремни, изолаторски, зидарски и молерски радови) у циљу решавања питања безбедности свих корисника школе, енергетске ефикасности, али и доприноса лепшој слици села, јер се ради о школи која је центар културних, образовних и спортских догађаја у овој заједници

  3.591.180,00 дин.

  3. ОШ ,,Свети Сава“, Стајићево

  Замена 17 прозора у делу школе у коме се налазе три учионице и обавља настава физичког васпитања, чиме се значајно доприноси енергетској ефикасности објекта, подизању безбедности ученика и запослених, као и унапређењу услова за извођење саме наставе

  2.120.665,00 дин.

  4. ОШ „Жарко Зрењанин“

  Замена столарије на уличној страни објекта школе која датира од саме градње школске зграде 1980. године и која није мењана од тог периода, уградњом нових PVC прозора и врата што ће знајачно утицати на енергетску ефикасност и уштеду у грејању, звучну изолацију са уличне стране зграде, а уједно и спречавати прокишњавање

  1.163.300,00 дин.

  5. Електротехничка и грађевинска школа “Никола Тесла”

  Опремања кабинета за извођење лабораторијских вежби из предмета Основе електротехнике 1 и Основе електротехнике 2, набавком 16 рачунара са мониторима, 3Д штампача, пројектора, ласерског штампача, по осам наставних комплета “Електрична струја” и “Наизменична струја”, наставног комплета “Електромагнетизам”, 16 мултиметара као и клима уређаја

  2.221.789,00 дин.

  6. Техничка школа

  Замена спољашње столарије у виду 33 прозора за рачунарски кабинет, специјализовани кабинет за саобраћај, свлачионице фискултурне сале, тоалете и ходник

  1.219.376,00 дин.

  7. Технички факултет „Михајло Пупин“

  Набавка специјализоване опреме за извођење научних истраживања у лабораторији за индустријски IoT (LABIIoT) у виду 16 рачунара са периферним уређајима и рачунарским столовима, два ТВ дисплеја за приказ садржаја, две роботске руке за симулацију индустријксих процеса, HTC Vive Cosmos VR Headset – наочари за виртуелну и проширену реалност (Резолуција: 2880 x 1700; два дисплеја 90 Hz RGB LCD; подесив IPD; шест камера са Inside-Out праћењем; слушалице; два Vive контролера; пратећи конектори)

  2.661.940,00 дин.

 • Кикинда

  1. Основна музичка школа “Слободан Малбашки”

  Набавка једне хармонике “дугметаре” PIGINI-модел“Convertor 55/B Junior E у циљу унапређења процеса наставе овладавања овим инструментом

  1,040,100,00 дин.

  2. ОШ “Ђура Јакшић”

  Унапређење услова за извођење наставе физичког образовања и васпитања заменом прозора на фискултурној сали, као и набавком опреме, и то: кошаркашких табли од плексигласа, мреже за одбојку са покретним стубовима, лопти за пилатес, фудбалских и одбојкашких лопти

  1.724.494,00 дин.

  3. ОШ “Иво Лола Рибар”, Нови Козарци

  Санација дела кровне конструкције у површини 672 квадата чиме се реашава низ других оштећења објекта (пропадање фасаде, пуцање зидова под утицајем влаге, нефункционалност прозора), чиме се гради безбедно окружење за децу и све кориснике школског објекта

  5.000.503,00 дин.

  4. ОШ “Јован Поповић”

  Реконструкција и адаптација тоалета при фискултурној сали школе која укључује радове на водоводној и канализационој мрежи, замену санитарија, замену подних и зидних плочица, постављање нових врата и прозора и довођење свлачионица у функционално стање за велики број корисника

  3.628.160,00 дин.

  5. ОШ “Вук Караџић”

  Санација дела крова школе у површини од 560 квадрата који се налази изнад фискултурне сале и кабинета за музичку културу и решавање проблема прокишњавања и отпадања делова црепа у школско двориште, а у циљу адекватног извођења наставе и безбедност свих ученика и наставника школе

  3.942.668,00 дин.

  6. Техничка школа Кикинда

  Набавка симулатора за заваривање, високо технолошког система који вештачки ствара жељену ситуацију из реалног живота којим се значајно унапређује наставни процес, скраћује време обуке ученика, подиже ниво безбедности током самог процеса обуке, али и смањује емисија штетних материја које постоје у традиционалном начину обучавања (без симулатора)

  3.664.075,00 дин.

 • Пожаревац

  1. ОШ “Вук Караџић”

  Уређење школског дворишта површине 800 квадрата сређивањем зелене површине, санацијом спортског терена, постављањем бетонских трибина, мобилијара за децу, кошева за кошарку, голова за мали фудбал као и LED рефлектора

  5.000.000,00 дин.

 • Кањижа

  1. ОШ “Каролина Карас”, Хоргош

  Опремање школских учионица дигиталном опремом у виду интерактивних табли, лаптоп и десктоп рачунара, смарт телевизора, фотокопир апарата; замена постојећег школског намештаја репарацијом клупа, наставничких столова, конференцијских и ученичких столица, набавка учионичких ормара; унапређење система за видео надзор постављањем 12 камера, једног снимача и једног смарт телевизора са пратећом опремом

  4.000.000,00 дин.

  2. Пољопривредно-технички средњошколски центар “Беседеш Јожеф“

  Унапређење услова за адекватно спровођење наставног процеса као и подизање нивоа енергетске ефикасности школе заменом комплетне унутрашње столарије и уградњом три котла на гас

  4.000.000,00 дин.

 • Житиште

  1. ОШ “Никола Тесла”, Банатско Карађорђево

  Замена постојећег гасног котла у издвојеном одељењу школе у Честерегу новим гасним кондензационим котлом са пратећом инсталационом опремом чиме се обезбеђује адекватан рад школе у зимском периоду и смањује потрошња гаса

  3.000.000,00 дин.

  2. ОШ “Свети Сава”

  Санирање унутрашњих зидова фискултурних сала у две школе, у Равном Тополовцу и Житишту, у укупној површини од 1900 квадрата и обезбеђивање основних хигијенских услова за боравак деце, извођење наставе и организацију различитих спортских такмчења

  2.000.000,00 дин.

 • Нови Бечеј

  1. ОШ “Доситеј Обраовић”, Бочар

  Набавка LED спорстког семафора и озвучења за фискултурну салу ради обезбеђивања услова за организацију различитих спортских такмичења на школском, међушколском, општинском и окружном нивоу (кошарка, баскет, мали фудбал, одбојка, рукомет)

  1.040.540,00 дин.

  2. ОШ “Јосиф Маринковић”

  Замена три постојећа котла новим котловима на плин са пратећом инсталацијом чиме се постиже већа енергетска ефикасност и оптимална температура у учионицама за све ученике и наставнике школе

  2.995.143,00 дин.

  3. ОШ “Милан Станчић Уча”, Кумане

  Постављање укупно 386 LED светиљки што подразумева замену комплетне расвете у школи чиме се постиже већи ниво енергетске ефикасности објекта школе и смањују трошкови потрошње електричне енергије

  2.964.317,00 дин.

 • Србобран

  1. ОШ “Вук Караџић”

  Санација крова у површини од 2.454 квадрата у циљу спречавања даљег унутрашњег оштећења услед прокишњавања, чиме се постиже функционалност објекта и обезбеђују услови за адекватан рад и очување школског инвентара

  8.000.000,00 дин.

 • Велико Градиште

  1. ОШ “Иво Лола Рибар”

  Замена постојеће расвете у школи монтажом уградних LED панела и носача што ће допринети квалитетнијем осветљењу током извођења наставе, али и смањењу штетних утицаја застарелих светиљки како по здравље, тако и по животну средину

  2.674.560,00 дин.

  2. ОШ “Миша Живановић”, Средњево

  Обезбеђивање адекватних услова за извођење наставног процеса заменом столарије на објекту школе која није мењана од изградње школе пре 70 година, што уједно доприноси смањењу буке, топлотној изолацији, осигурава безбедност свих ученика и наставника

  1.037.120,00 дин.

  3. Средња школа “Милоје Васић”

  Замена осветљења у фискултурној сали и набавка инвертер клима уређаја у циљу веће енергетске ефикасности, смањења трошкови одржавања, али и осигуравања безбедности ученика током извођења наставе од евентуалног пуцања старих и дотрајалих светиљки

  1.288.320,00 дин.