Резултати конкурса Заједници заједно 2021

Преглед подржаних пројеката у 2021. години

 • Београд

  1. Позориште Атеље 212
  (уз подршку Секретаријата за културу Града Београда и сагласност Завода за заштиту споменика културе)

  Побољшање енергетске ефикасности објекта позоришта заменом дотрајалих прозора и постојеће расвете новим, енергетски ефикасним LED рефлекторима за сцену

  6.063.990,70 дин.

  2. ОШ “Бранко Радичевић” Велика Моштаница

  Замена дотрајале дрвене столарије PVC профилима, замена врата алуминијумским профилима и замена постојеће расвете LED осветљењем, у циљу унапређења енергетске ефикасности објекта школе

  2.843.784,00 дин.

  3. Машинска школа “Радоје Дакић”

  Реконструкција крова на згради школе изнад ученичке радионице са уградњом хидро и термоизолације, у циљу смањења губитака енергије током грејне сезоне, смањења емисије штетних материја од грејања на лож уље и повећање искористљивости просторних капацитета школе

  3.877.895,30 дин.

  4. Школа за ученике оштећеног вида
  “Вељко Рамадановић”

  Замена дотрајале столарије у сутерену и приземљу објекта стационара где се налазе припремна предшколска група деце од 3 до 5 година, амбуланта, собе за изолацију болесних ученика, трпезарија са кухињом, клуб за децу и ТВ сала, као и кабинет логопеда и стручних сарадника

  2.856.330,00 дин.

  5. ОШ “Рудовци”, Лазаревац

  Замена старих котлова на угаљ у 5 подручних одељења школе, новим котловима на еколошки чистији енергент пелет, у циљу смањења загађења животне средине и боље дистрибуције топлотне енергије у објектима школе

  2.358.000,00 дин.

 • Нови Сад

  1. Еколошко удружење “Зелени Сад”
  (у партнерству са ЈКП “Градско зеленило” Нови Сад и уз подршку Градске управе за заштиту животне средине и ЈВП “Воде Војводине” Нови Сад)

  Изградња еколошког парка у насељу Клиса, на површини од 27.500м2, садњом нових аутохтоних садница лишћарског и четинарског дрвећа, израдом и поставком иновативних еколошких парковских елемената, поставком спортских терена за фудбал и баскет, дечијег игралишта од еколошки прихватљивих материјала и поставком соларног осветљења

  13.500.000,00 дин.

 • Ниш

  1. ОШ “Зоран Ђинђић”

  Замена дотрајале столарије на објекту школе која у текућој грејној сезони прелази на грејање на гас, чиме се у значајној мери повећава енергетска ефикасност објекта

  5.000.000,00 дин.

 • Чачак

  1. ПУ “Моје детињство”

  Замена постојећег котла на лож уље котлом на гас, у вртићу “Колибри”, чиме се постиже енергетски ефикасан и еколошки прихватљив систем грејања у свим објектима предшколске установе

  8.000.000,00 дин.

 • Кикинда

  1. Дом здравља Кикинда

  Замена котлова у 4 амбуланте Дома здравља Кикинда у циљу смањења потрошње природног гаса, трошкова одржавања постојећег грејног система и елиминисања присуства горивих гасова у продуктима сагоревања

  3.905.760,00 дин.

  2. ОШ “Први октобар” Башаид

  Реконструкција електричне расвете заменом постојећег неефикасног осветљења новим LED осветљењем, што ће значајно умањити трошкове електричне енергије и објекат који је прешао на грејање на гас учинити енергетски ефикаснијим

  2.226.269,05 дин.

  3. ПУ “Драгољуб Удицки”

  Замена котла у вртићу “Колибри” на који се греју и Месна заједница и амбуланта Дечјег диспанзера, у циљу смањења потрошње гаса као енергента, повећања безбедности корисника и енергетске ефикасности објеката

  3.422.262,95 дин.

  4. Завод за јавно здравље Кикинда

  Замена прозора и врата на две етаже објекта који нису мењани од изградње, чиме се унапређује енергетска ефикасност, као и квалитет рада установе од великог значаја за најширу циљну групу

  3.863.008,00 дин.

  5. Спортски центар “Језеро”

  Замена столарије у 4 павиљона Омладинског насеља, чиме се смањује потрошња енергије, загађење животне средине, као и трошкови загревања и расхлађивања, што објекат чини значајно енергетски ефикаснијим

  2.082.700,00 дин.

 • Панчево

  1. Гимназија “Урош Предић”

  Замена старе, дотрајале столарије која није мењана од оснивања школе, у циљу побољшања ​енергетске ефикасности објекта и смањења губитка топлотне енергије

  5.657.240,90 дин.

  2. ОШ “4. октобар“ Глогоњ

  Смањење утрошка гаса за грејање и губитка топлотне енергије комплетном заменом дотрајале столарије у једном од четири објекта школе, где се налази 6 учионица, канцеларија педагога, библиотека, припремна учионица, зборница и ученички тоалети

  2.360.535,00 дин.

  3. ОШ “Гоце Делчев” Јабука

  Унапређење енергетске ефикасности објекта школе заменом дотрајалих прозора у 11 учионица чиме ће се смањити температурне разлике у простору школе и значајно уштедети на трошковима грејања у зимском периоду

  3.045.089,10 дин.

  4. ОШ “Васа Живковић”

  Замена дотрајале столарије и врата школе на улазу који користи преко 600 ученика дневно, у циљу смањења губитка топлотне енергије у зимском периоду и повећања енергетске ефикасности у делу објекта који је најугроженији

  2.937.135,00 дин.

 • Зрењанин

  1. Народни музеј Зрењанин

  Замена расвете енергетски ефикасним LED осветљењем у простору сталне поставке, административном делу и депоима, чиме се остварују уштеде у потрошњи електричне енергије и у великој мери штити музејска грађа смањењем емисије топлоте

  2.000.000,00 дин.

  2. ОШ “Бранко Ћопић” Лукићево

  Замена дотрајалих прозора и врата на објекту чиме школа постаје знатно енергетски ефикаснија у односу на постојеће стање

  2.000.000,00 дин.

  3. ОШ “Светозар Марковић Тоза” Елемир

  Замена постојећег дотрајалог гасног котла и санација топловодне мреже од гасне котларнице до топлотне подстанице, у циљу ефикасније грејања објекта школе и смањења топлотних губитака

  3.000.000,00 дин.

  4. Специјална болница за рехабилитацију “Русанда” Меленци

  Замена дотрајалих прозора PVC профилима и замена осветљења новим енергетски ефикаснијим LED осветљењем у три павиљона болнице

  2.500.000,00 дин.

  5. ОШ “Бранко Радичевић” Чента

  Замена прозора, светларника и улазних врата новим PVC профилима чиме се смањује потрошња мазута у грејној сезони

  2.000.000,00 дин.

 • Пожаревац

  1. ОШ “Милош Савић”

  Постављање 39 соларних лампи на конусним стубовима у 3 школска дворишта чиме се постижу значајне уштеде трошкова електричне енергије, као и постављање по једне паметне клупе у сваком дворишту за пуњење уређаја на соларну енергију

  4.000.000,00 дин.

 • Кањижа

  1. Удружење “Ланд АРТ”

  (у партнерству са Информационим центром за развој Потиског региона, ЈП “Комуналац” Кањижа и Брантнер отпадна привреда д.о.о. као и сагласност Општине Кањижа)

  Изградња друштвеног еко парка постављањем LED осветљења, соларног осветљења, мобилијара од природних материјала, паметне соларне клупе, рециклажних канти, држача за бицикле, и генерално уређење простора постављањем клупа за седење и других тачака окупљања у парку

  5.000.000,00 дин.

 • Србобран

  1. ОШ “Жарко Зрењанин Уча” Надаљ

  Реконструкција постојеће гасне котларнице новим, енергетски ефикаснијим системом грејања на гас, чиме се у великој мери остварују уштеде и смањује загађење животне средине

  5.000.000,00 дин.

 • Нови Бечеј

  1. ОШ “Милоје Чиплић”

  Унапређење грејног система реконструкцијом старе гасне котларнице која покрива 5 објеката – стара и нова зграда основне школе, средња школа, спортска хала и мала фискултурна сала

  2.000.000,00 дин.

  2. ОШ “Ђорђе Јоановић” Ново Милошево

  Замена котла и дотрајалих инсталација у циљу побољшања грејања у објекту школе и фискултурне сале, чиме се смањују топлотни губици и остварују уштеде енергије

  2.000.000,00 дин.

 • Житиште

  1. ОШ “Милош Црњански” Српски Итебеј

  Комплетна замена расвете у школи LED системом у циљу мањег утрошка енергије и економичности у одржавању школе. LED светлосни извори не садрже живу, која је токсична и отровна, тако да се пројектом у великој мери утиче на заштиту животне средине

  2.000.000,00 дин.

  2. ПУ “Десанка Максимовић”

  Санација фасаде објекта постављањем термоизолације чиме се остварују уштеде енергије и доприноси заштити животне средине услед смањења енергената за грејање

  2.000.000,00 дин.