Osnovni pravci razvoja NIS-a u 2021. godini

Čovek u radnom odelu gleda kroz dvogled

Naša kompanija nastaviće sa daljim razvojem i ulaganjima u ključne projekte i u 2021. godini.

Iako su nepovoljni tržišni trendovi i dalje prisutni, NIS planira ulaganja u visini od 20,8 milijardi dinara u tekućoj godini

Osnovni ciljevi su obezbeđivanje stabilnog poslovanja kompanije i realizacija ključnih projekata u izazovnim makroenomskim uslovima, izazvanim pandemijom COVID-19.

Tako će, uprkos izazovima, biti nastavljena ulaganja u najvažnije razvojne projekte u svim segmentima poslovanja.

Najviše investicija u godini pred nama planirano je u oblast istraživanja i proizvodnje nafte i gasa, kao i dalju modernizaciju Rafinerije nafte u Pančevu, te razvoj maloprodajne mreže u Srbiji i regionu.

Takođe, naša kompanija nastaviće sa procesom digitalne transformacije i realizacijom portfolija digitalnih projekata koji će doprineti ostvarivanju naših strateških planova.

Prioritet su i ulaganja u zaštitu životne sredine, kao i u unapređenje bezbednosti na radu.

Od konkretnih projekata, u prvoj polovini 2021. godine planirano je puštanje u rad Termoelektrane-toplane Pančevo, koje naša kompanija realizuje u partnerstvu sa kompanijom „Gasprom energoholding“.

VODEĆI PROJEKTI

TE-TO Pančevo

Projekat izgradnje elektrostanice za kogeneraciju na bazi tehnologije parno-gasnog ciklusa sa istovremenom proizvodnjom električne i toplotne energije

SAZNAJ VIŠE

U novoj elektrani će se, po modernoj i ekološkoj tehnologiji, iz gasa proizvoditi toplotna i električna energija čime će biti zadovoljene potrebe Rafinerije, dok će električna energija biti prosleđivana u energetski sistem naše zemlje.

Kada je reč o istraživanju i proizvodnji, fokus će biti na najisplativijim projektima u Srbiji, ali i daljem razvoju koncesija naše kompanije u Rumuniji i Bosni i Hercegovini, gde su i tokom 2020. godini ostvareni dobri rezultati uprkos brojnim ograničenjima koja su nametnuta zbog epidemije korona virusa.

U Rafineriji nafte Pančevo prioritet će biti aktivnosti koje će omogućiti projekat rekonstrukcije FCC (postrojenja katalitičkog krekinga) i izgradnju novog postrojenja ETBE (visokooktanske komponente benzina), koji će biti realizovani u narednim godinama.

U oblasti prometa, biće nastavljena ulaganja u razvoj mreže benzinskih stanica nakon što je u 2020. godini otvoreno 14 novih i rekonstruisanih objekata u našoj zemlji i regionu. Takođe, u 2021. godini biće započeta rekonstrukcija skladišta NIS-a.

Iako je pandemija COVID-19 nametnula potrebu za određenim uštedama, stav NIS-a je jasan – štednje neće biti na račun kapitalnih projekata i modernizacija kompanije biće nastavljena uprkos negativnim trendovima.