Екологија

Наша зелена агенда

Аутор: тим НИС-а 18.02.2022 • 5 min read

У јавности све чешће слушамо о „зеленој“ енергетици и потреби да компаније из енергетског сектора својим пословањем допринесу очувању животне средине. За нашу компанију, међутим, та дилема не постоји, јер НИС већ годинама спроводи своју „зелену агенду“. Штавише, унапређење заштите животне средине и брига о безбедности на раду, неизоставни су део сваког бизнис процеса у НИС-у. Наша компанија је свој однос према заштити животне средине уградила и у корпоративну мисију и визију, као и у HSE политику. За НИС заштита животне средине подразумева одрживо коришћење природних ресурса, као и праћење свих активности које могу имати негативан утицај на животну средину, те спровођење мера за смањење евентуалних негативних утицаја.

Основни циљеви НИС-а у области заштите животне средине су усмерени на поштовање свих прописа који се односе на ваздух, воду и земљиште, односно на што мање генерисање, већи степен рециклаже и збрињавање насталог отпада, као и очување биодиверзитета у подручјима пословања. Такође смо посвећени смањењу утицаја на климатске промене. Истовремено, запослени компаније учествују у акцијама уређења природе и сакупљања отпада и спремни су да личним примером промовишу опредељење ка заштити животне средине.

На овом циљу НИС делује у три основна правца – спроводећи еколошке пројекте, реализујући бизнис иницијативе које имају значајне еколошке бенефите и учествујући у акцијама заштите животне средине. О доприносу НИС-а у овој области најбоље говоре остварени резултати. У еколошке пројекте и бизнис иницијативе које су дале значајне ефекте на унапређење еколошке слике у нашој земљи од 2009. године НИС је уложио чак 900 милиона евра, од чега је у „чисто“ еколошке иницијативе инвестирано око 120 милиона.

Zeleno polje

Велики део ових пројеката реализован је у Рафинерији нафте у Панчеву, једној од најмодернијих и „најзеленијих“ рафинерија у овом делу Европе. Модернизација Рафинерије од 2009. године кулминирала је изградњом два савремена постројења чији је рад, поред финансијских, донео и значајне еколошке бенефите. Пре свега, пуштањем у рад комплекса MHC/DHT у новембру 2012. године НИС је у својој рафинерији омогућио производњу горива у складу са највишим међународним стандардима, односно горива са садржајем сумпора мањим од 10 ппм. Поред тога, друга фаза модернизације Рафинерије завршена је свечаним отварањем постројења за Дубоку прераду у новембру 2020. године чиме је НИС-у омогућена производња већих количина највреднијих горива, као и проширење палете производа на нафтни кокс. Ништа мање битни нису ни еколошки ефекти модерног постројења јер се његовим радом смањују емисије СО2 за 98,8 одсто, прашкастих материја за више од 50 одсто и азотних оксида за готово 10 процената. Такође су реализовани и реконструкција и модернизација FCC комплекса што је резултирало смањењем емисија честица, модернизација ауто и железничког пунилишта када је успостављен еколошки систем пуњења цистерни у Рафинерији, као и смањење захвата воде из Дунава. Имајући у виду ове и многе друге еколошке иницијативе у Панчеву, не изненађује што је НИС-ова рафинерија прво енергетско постројење у Србији које је од надлежних државних органа добило интегрисану IPPC дозволу којом се потврђује да су сви производни процеси усклађени са највишим домаћим и европским еколошким стандардима.

Поред прераде, НИС је значајне еколошке пројекте спровео и у другим областима пословања. У Блоку Истраживање и производња до сада је санирано више од 150.000 тона историјског отпада, док је земљишту за пољопривредну производњу враћена укупна површина од преко 16ха. Такође, НИС је 2016. године пустио у рад Депонију отпадне исплаке „Ново Милошево“, пројектовану за трајно и безбедно одлагање неопасног отпада. Поред тога, пројекат „Суве локације“ омогућио је да сва бушаћа постројења НИС-а буду опремљена постројењима која штите земљиште и омогућавају ефикасније одлагање отпада.

У оквиру Блока Истраживање и производња ради и Аминско постројење код Елемира у које је инвестирано око 30 милиона евра. Повећање квалитета домаћег природног гаса, али и обима његове производње, представљају кључне бизнис ефекте који су остварени реализацијом овог пројекта. Када је реч о „зеленој агенди“, битно је истаћи да начин прераде гаса који се користи у постројењу спречава доспевање угљен диоксида у атмосферу. Реч је о HIPACT технологији  (High Pressure Acidgas Capture Technology), једној од најефикаснијих међу постојећим методама у процесу прераде гаса.

У Блоку Промет такође су реализовани бројни пројекти заштите воде, земљишта и ваздуха (уградња сепаратора, подземних резервоара са двоструким плаштом, система за поврат бензинских пара на бензинским станицама). Поред тога, НИС на својим бензинским станицама развија малопродају компримованог природног гаса (производи се на пољу Острово код Пожаревца) које се због својих карактеристика назива горивом будућности. Такође, на малопродајним објектима компаније на аутопутевима у Србији постављени су пуњачи за електричне аутомобиле.

Диверзификујући пословање, НИС је од 2013. године искорачио и у област енергетике, односно производње и трговине електричном енергијом. У оквиру програма когенерације НИС је на осам локација у Србији изградио мале електране чија је укупна максимална снага 14 МW. У овим електранама, у које је НИС уложио више од 20 милиона евра,  топлотна и електрична енергија производи се из гаса који је због лошијег квалитета (висок удео угљен диоксида и азота) раније спаљиван на бакљи. Овим начином спречава се доспевање гаса у ваздух, док НИС остварује значајне финансијске бенефите. Поред Србије, НИС је започео производњу струје из гаса и на бушотини Жомбољ у Румунији. Киловате произведене на овом постројењу НИС продаје на румунском тржишту.

Најзначајнија инвестиција НИС-а и партнера у области енергетике је изградња термоелектране-топлане Панчево, вредне око 180 милиона евра.  У новој електрани, инсталисаног капацитета до 200 МW, производиће се топлотна енергија за потребе Рафинерије нафте Панчево, док ће произведена електрична енергија већином бити усмерена у енергетски систем Србије. Почетак рада овог постројења, које НИС гради у партнерству са „Гаспром енергохолдингом“, планиран је за 2022. годину.

Поред ових пројеката и запослени НИС-а активно учествују у еколошким акцијама. Тако су пред сам крај 2021. године запослени компаније, чланови Клуба волонтера, учествовали у садњи чак 500 садница платана и јавора у околини Рафинерије нафте у Панчеву. Тако ће нови дрвореди, укупне дужине од готово 2,5 километра, не само улепшати део Панчева у ком се налази рафинерија, већ ће и благотворно утицати на квалитет ваздуха у овом граду.

За крај, важно је истаћи да је НИС спреман и да у будућности даје пун допринос унапређењу заштите животне средине. Сви бизнис пројекти које компанија реализује, поред финансијске користи, треба да дају и позитивне ефекте по питању заштите животне средине. Тако је већ у току реализација нових капиталних пројеката који ће додатно унапредити еколошку слику Србије. Између осталих, то је додатна реконструкција постројења за каталитички крекинг (FCC) у Рафинерији нафте којим ће бити смањење емисије штетних честица, као и реконструкција складишта нафтних деривата. Поред тога, НИС са партнерима, наставља реализацију пројекта ветропарк Пландиште. Уз то, биће реализовани и бројни пројекти повећања енергетске ефикасности што ће смањити потрошњу енергетских ресурса и смањити губитке. Значајне иницијативе биће реализоване у сарадњи са заједницом како би се додатно указало на потребу заштите животне средине. Тако ће НИС, са 12 партнерских заједница у Србији, реализовати 29 еколошких пројеката вредних 107,5 милиона динара. Реч је о увођењу система соларног напајања и осветљења, замени котлова, уређењу градских паркова, садњи аутохтоних врсти биљака, постављању иновативних еколошких елемената, соларном осветљењу паркова, постављању рециклажних канти и контејнера. На овај начин НИС ће наставити са реализацијом своје „зелене агенде“ и допринети даљем побољшању еколошке слике целе Србије.