Чиста вода и санитарни услови

NIS ilustracija

Аутор илустрације:

NIS
Марина Милановић

Свесни значаја који вода има у данашњем свету, остаћемо посвећени одговорном односу према водним ресурсима, као једном од приоритета у области заштите животне средине.

Коришћење водних ресурса неопходно је за функционисање производно-технолошких процеса попут производње паре, функционисања расхладних система, обезбеђења противпожарне заштите, хлађења резервоара и провере водонепропусности. Како бисмо додатно допринели одговорном коришћењу водних ресурса, чак 80% воде за сопствене потребе користимо из површинских вода као најмање осетљивих водних ресурса, штедећи на тај начин резерве подземне воде и воду из јавних водовода.

Током 2020. године у потпуности је испуњен план мониторинга отпадних и подземних вода у циљу провере квалитета отпадних вода, као и ефикасности процеса пречишћавања и квалитета подземне воде и земљишта. Пречишћавањем отпадних вода до захтеваног квалитета, у складу са законском регулативом, штитимо системе јавне канализације и водотоке као крајње реципијенте.

Највећа количина захваћене и испуштене воде у Компанији односи се на Рафинерију нафте Панчево. У 2020. години прерађено je 6% више нафте и полупроизвода у односу на 2019. годину, док је количина захваћене дунавске воде смањена за 1,7%, а количина испуштених отпадних вода за 3%. Удео повратног кондензата у Рафинерији нафте Панчево је у односу на 2019. годину повећан са 35,3% на 40,5%, што је директно допринело мањем захватању воде из Дунава.

Захваљујући унапређењу технологије рециклирања воде у Рафинерији нафте Панчево, за период од око три године успевамо да сачувамо количину воде која је пропорционална целом Савском језеру у Београду. На тај начин чувамо резерве воде намењене јавном водоснабдевању, прехрамбеној индустрији, као и наводњавању пољопривредних површина.

Већ 15 година, једна од пратећих делатности НИС-а је флаширање пијаће воде из извора Јазак. Изворска вода високог квалитета, препознатљивог укуса и оптималног минералног састава, са једног од најчистијих фрушкогорских изворишта природне воде, смештеног у непосредној близини манастира Јазак у националном парку Фрушка гора, производи се у складу са највишим стандардима у овом сегменту производње.

Циљеви одрживог развоја

Илустрацијама младих уметника представљено је 12 одабраних циљева прописаних од стране УН-а, за чију се реализацију залажемо.

САЗНАЈ ВИШЕ