Добро здравље

Обезбедити здрав живот и промовисати благостање за све, у свим добима

Вођен идејом да само здрава заједница може бити јака и просперитетна НИС је наставио са подршком здравственим институцијама у Србији.

Пословање НИС-а је и у 2021. години било под снажним утицајем пандемије COVID-19 вируса. У складу са епидемиолошком ситуацијом, прописаним мерама и препорукама стручних лица Института за јавно здравље Батут, ажурирано је Упутство за поступање у случају добијања симптома инфекције за запослене, за линијске руководиоце и НЅЕ лица. Упутство је постављено на Компанијском интранет порталу како би било доступно свим запосленима. Свим запосленима је пружена информативна подршка и одговори на различита питања везана за COVID-19 инфекцију путем телефона и електронском поштом. 

Како се мењала епидемиолошка ситуација, запослени су путем интерног Портала добијали информације на актуелне теме од стране стручњака – низ интервјуа са др Тањом Јовановић, вирусологом, професорком Медицинског факултета у Београду и чланицом Кризног штаба на најважније теме у вези са вирусом. Настављена је добра сарадња са медицинским установама као што су Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”, Завод за биоциде и медицинску екологију Београд, Завод за јавно здравље Војводине, Институт за јавно здравље Крагујевац и другима у којима су вршена тестирања на присуство COVID-19 вируса и присуство антитела. 

С почетком масовне имунизације против COVID-19 вируса у Републици Србији, током априла и маја 2021. године у објектима НИС-а у сарадњи са Институтом медицине рада Србије Карајовић, Заводом за јавно здравље Панчево и Заводом за јавно здравље Зрењанин била је организована колективна вакцинација и ре-вакцинација запослених и чланова њихових породица. Том приликом је укупно потпуно вакцинисано око 650 особа.

Новонастала ситуација је променила и приоритете у редовним активностима са акцентом на мере сузбијања ширења инфекције међу запосленима, заштиту физичког и психичког здравља радника, спречавања негативног деловања насталих промена на ментално здравље запослених. Али једна од актуелних и врло битних тема едукације запослених остала је тема кардио-васкуларних обољења. Током 2021. године спроведене су четири кампање на теме “Како да препознамо и помогнемо особама са срчаним застојем“, „Како да препознамо и помогнемо особама са можданим ударом“. Такође је обележен „Светски дан срца“ и „Светски дан борбе против рака дојки“. Свака од кампања је имала за циљ едукацију и обнову знања запослених, како да препознају симптоме и помогну себи и другима у ситуацијама када им је потребна помоћ због настанка описаних симптома. Теме су такође биле искомунициране путем интранет портала, огласних табла, као и на оперативним НЅЕ састанцима. 

Као једна од мера превенције ширења инфекције колегама којима природа посла дозвољава, било је омогућено да раде у режиму рада од куће. Као превенција седентарног начина живота, услед немогућности коришћења објеката спортских установа, у сарадњи са дугогодишњим партнером Спортском Академијом Кочовић, обезбеђени су онлајн видео тренинзи, којима је сваки запослени могао да се придружи, без обзира на ниво спремности и афинитете.