НИС а.д. Нови Сад - активности поводом појаве и ширења коронавируса

Поводом појаве и ширења коронавируса (COVID-19) из Кине у друге државе света, те посебно деликатне ситуације у Италији, у НИС-у је као компанији са више од 11 хиљада запослених подигнут ниво опреза и предузети су неопходни кораци у циљу превенције.

12.03.2020

Запослени НИС-а су путем интерног портала и других гласила на нивоу компаније детаљно упознати са симптомима и мерама заштите од коронавируса. Дате су јасне инструкције о поступању у случају сумње о зарази, препоруке за останак код куће у том случају, као и избегавања масовних окупљања, прометних места, ношења маске уколико постоји сумња да је запослени заражен.

У складу са мерама заштите од коронавируса, компанија је донела препопоруку о одлагању свих службених путовања у иностранство до даљњег. Такође, предложено је избегавање окупљања већег броја запослених, као и одржавање састанака преко видео везе. Запослени су информисани да све актуелне информације о коронавирусу могу да прате путем сајта који је покренуло Министарство здравља Републике Србије http://covid19.rs/ а такође су упознати и са контакт телефоном Министарства здравља 064 894 52 35, као и локалних завода за јавно здравље.

Посебне мере су спроведене у одговарајућим организационим деловима компаније, посебно у Блоку Промет који обухвата све бензинске станице НИС-а. Набављене су заштитне маске за запослене, појачане су хигијенске мере, набављена су средства за дезинфекцију руку, послато интерно обавештење за запослене. Успостављена је јасна комуникација и координација са Функцијом са HSE (Health, Safety, Environement), која подразумева праћење ситуације како на нивоу компаније и зависних друштава, тако и са подизвођачима и трећим лицима.

Као друштвено одговорна компанија, НИС ће наставити да поштује све препоруке надлежних државних органа и пажљиво пратити развој ситуације како у Србији, тако и у другим земљама, везано за појаву и ширење коронавируса.