Бизнис вести

Пословање НИС-а у 2022. години

21.02.2023.

У 2022. години НИС је са успехом реализовао своје приоритете. У условима нестабилности на тржишту и у изазовном макроекономском окружењу очувано је уредно снабдевање домаћег тржишта свим врстама горива и настављена даља модернизација НИС групе. Тако је у развојне пројекте у прошлој години НИС уложио 22,1 милијарду динара, што је 9 одсто више у односу на капитална улагања 2021. године. НИС је остао и један од највећих буџетских давалаца у Републици Србији имајући у виду да обрачунате обавезе по основу пореза и других јавних прихода износе 231,7 милијарди динара, односно 22 одсто више него годину дана раније.

Прошла година за НИС је била обележена и рекордним резултатима у области прераде и промета. У Рафинерији нафте Панчево укупно је прерађено 4,42 милиона тона сирове нафте и полупроизвода што је најбоље остварење од 2009. године (66% више у поређењу са 2009. годином) и 12 одсто више од обима прераде у 2021. години. У области промета, НИС је успео да одговори на увећану потражњу на тржишту, али и настави са модернизацијом малопродајне мреже. Укупан обим промета нафтних деривата у 2022. години износи 4,36 милиона тона, што је 8 одсто више у односу на упоредни извештајни период. У току прошле године НИС је пустио у рад 10 модернизованих бензинских станица, међу којима су и најсавременији аутопутски објекти. Поред тога, настављено је са унапређењима у области додатног асортимана, а НИС је уједно и највећи ланац кафеа у Србији са више од 300 продајних локација. У области логистике, набављена је 121 нова вагон-цистерна чиме се унапређује ефикасност и безбедност у области транспорта деривата.

Када је реч о истраживању и производњи, остварен је план и укупно произведено 1,17 милиона условних тона нафте и гаса. У области енергетике, НИС је са партнерима започео производњу електричне енергије из гаса у ТЕ-ТО Панчево и тиме додатно допринео енергетској стабилности Србије јер се сва произведена енергија испоручује у домаћи дистрибутивни систем. Поред тога, започета је и реализација пројекта изградње соларних панела на одабраним бензинским станицама НИС-а чиме се, поред финансијских, остварују и позитивни еколошки ефекти. Развој овог пројекта биће настављен и у 2023. години.

Поред тога, НИС је и у 2022. години наставио да пружа снажан допринос развоју заједнице и унапређењу заштите животне средине. У друштвено одговорне пројекте НИС је уложио 360 милиона динара, док је у реализацију еколошких пројеката инвестирано готово 315 милиона динара.

Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а, изјавио је:

„У изузетно волатилном окружењу реализовали смо све своје приоритетне задатке. Очували смо стабилност на домаћем тржишту, наставили енергетску транзицију и модернизацију НИС групе, уз бригу о социјалној стабилности наших запослених. Сада идемо корак даље и за 2023. годину планирали смо амбициозни инвестициони портфолио, двоструко вреднији од капиталних улагања из 2022. године. Свесни смо изазова који нас очекују, али наш пословни модел даје добре резултате, а остварења из 2022. године дају нам добру основу да са успешним радом наставимо и у периоду пред нама“.

ПРЕСС СЛУЖБА

Милентија Поповића 1
11070 Београд