Бизнис вести

ТЕ-ТО Панчево започело производњу електричне енергије чиме доприноси енергетској стабилности Србије

14.11.2022.

Термоелектрана-топлана (ТЕ-ТО) Панчево започела је производњу електричне енергије, а целокупна производња испоручује се у домаћи електроенергетски систем чиме се доприноси енергетској сигурности Републике Србије.

Планирано је да ТЕ-ТО Панчево у 2023. години испоручи око 1.400 ГWх електричне енергије, што је довољно за снабдевање око 300.000 просечних домаћинстава у Србији годишње. Произведена електрична енергија испоручује се Електропривреди Србије.

ТЕ-ТО Панчево је прва гасно-парна електрана у Србији, намењена за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије на бази природног гаса, једног од еколошки најчистијих горива. Укупна инсталисана електрична снаге ТЕ-ТО Панчево је 189 МW. У састав главне опреме енергетског постројења ТЕ-ТО Панчево улазе две гасне турбине са генераторима, два котла-утилизатора и једна парна турбина са генератором.

ФОТО: ТЕ-ТО Панчево

Технологија која се користи у ТЕ-ТО омогућава ефикасније коришћење горива у поређењу са одвојеном производњом топлотне и електричне енергије. Уштедом у потрошњи горива значајно се смањује емисија штетних гасова по јединици произведене енергије и то смањење може да достигне до 50 одсто у односу на емисије које би настале при засебној производњи топлотне и електричне енергије сведене по јединици произведене енергије.

 

PRESS SLUŽBA

Milentija Popovića 1
11070 Beograd

Пријавите се за наш newsletter