Живот на земљи

NIS ilustracija život na zemlji

Аутор илустрације:

NIS
Срђа Драговић

Принципи одрживог развоја уткани су у све бизнис процесе НИС-а и представљају идеју водиљу и инспирацију у даљем развоју компаније, запослених и заједнице у којој послујемо.

Пројекте заштите животне средине НИС реализује у свим областима пословања. Упркос свим изазовима у 2020. години, НИС је испунио све обавезе из области животне средине и у еколошке пројекте уложено је више од 200 милиона динара. У сегменту истраживања и производње, Компанија све активности обавља у складу са законским одредбама и највишим еколошким стандардима. Санацијом земљишта на коме су обављане активности истраживања и бушења нафтних и гасних бушотина, као и експлоатације нафте и гаса, отклања се ризик по заштиту земљишта, подземних вода и ваздуха. У 2020. години санирано је 16 примарних исплачних јама, укупне површине 9.292 m2. До сада је првобитној намениземљишту за пољопривредну производњу, враћена површина од приближно 16 хектара (159.418 m 2).

Након реализације пројекта „Дубока прерада“ у Рафинерији нафте Панчево НИС ће наставити са модернизацијом ове фабрике у коју је од 2009. године уложено преко 800 милиона евра. У наредном периоду НИС ће радити на модернизацији комплекса каталитичког крекинга (FCC) за производњу дизела, бензина и гасова, као и изградњи погона за производњу високооктанске бензинске компоненте. Реч је о пројекту вредном 80 милиона долара, чија се финализација очекује у 2024. години. Реализација ове инвестиције омогућиће повећање производње пропилена. НИС ће наставити да ради на имплементацији дигиталних пројеката, који ће омогућити ефикаснији и поузданији рад Рафинерије, као и на повећању енергетске ефикасности фабрике у Панчеву.

У области Промета НИС је наставио са модернизацијом малопродајне мреже у Србији и земљама региона, где је отворено укупно 14 објеката током 2020. године. Станице за снабдевање горивом НИС-а синоним су за квалитет робе и услуга, а објекти се граде по строгим технолошким, безбедносним и еколошким стандардима. Међу овим објектима су и дигиталне аутопутске станице које потрошачима нуде јединствено искуство кроз спој савремених технологија и врхунских производа и услуга.

НИС је активан и на пољу производње и трговине електричном енергијом. Од 2013. године реализован је програм изградње малих гасних електрана на нафтним и гасним пољима у Србији. У овим постројењима НИС од гаса који је, због лошег квалитета, раније спаљиван на бакљи, сада производи топлотну и електричну енергију. У ове гасне електране уложено је више од 20 милиона евра. НИС је у Румунији започео са експерименталном производњом електричне енергије из гаса на бушотини Жомбољ, што је први такав пројекат који Kомпанија реализује ван граница Србије.

Са производњом струје, НИС је присутан и у трговини електричном енергијом, најпре у Србији, а сада и на регионалним тржиштима.

И у наредном периоду пројекти унапређења заштите животне средине имаће приоритетну позицију у пословању НИС-а.

Циљеви одрживог развоја

Илустрацијама младих уметника представљено је 12 одабраних циљева прописаних од стране УН-а, за чију се реализацију залажемо.

САЗНАЈ ВИШЕ