Доступна и обновљива енергија

NIS Sergej Tucakov ilustracija

Аутор илустрације:

NIS
Сергеј Туцаков

Упркос бројним изазовима у 2020. години, НИС је одржао редовно снабдевање тржишта и допринео енергетској стабилности наше земље.

Упркос изузетно сложеним околностима пословања услед пандемије COVID-19 вируса, НИС је очувао стабилност на тржиштима на којима послује и све време одржао уредно снабдевање нафтним дериватима. Током пандемијске 2020. године у свету су појачани притисци за коришћењем обновљивих извора енергије (ОИЕ) и додатним смањењем емисија штетних гасова. Извештаји и анализе показују глобални раст производње „зелене“ енергије. Према заједничком извештају “Ember and Agora Energiewende’s report”, у Европској унији је током 2020. године генерисано 38% електричне енергије из обновљивих извора чиме је први пут премашена количина генерисана из фосилних горива.

У Србији током 2020. године није било пуштања у рад великих пројеката, који су били карактеристични за период од 2016. до 2019. године када је изграђено 7 ветроелектрана укупног капацитета 397,5 МW. Према последњим доступним подацима Министарства рударства и енергетике удео ОИЕ у топлотној енергији у 2019. години износио је 26,64%, удео ОИЕ у електричној енергији 30,11%, док је удео ОИЕ у саобраћају свега 1,14%, што указује да је удео ОИЕ у 2019. години у укупној бруто финалној потрошњи енергије био око 21,5%.

Током 2020. године покренуто је питање промене регулативе у области енергетике са посебним акцентом на обновљиве изворе енергије.

Министарство рударства и енергетике започело је крајем новембра 2020. године израду нацрта Закона о обновљивим изворима енергије које проглашава јавним интересом Републике Србије. Као циљеве закона одређује смањење употребе фосилних горива и повећање коришћења обновљивих извора енергије у циљу заштите животне средине, дугорочно смањење зависности од увоза енергената и отварање нових радних места и развој предузетништва у области обновљивих извора енергије. Засебним законом обновљиви извори енергије добиће признање као индустрија. Нацрт закона уводи аукције уместо квота и загарантованих подстицајних цена. На основу трогодишњег плана, Министарство рударства и енергетике расписиваће аукције за тржишне премије за које могу да аплицирају ветроелектране до 3 MW и други мали пројекти снаге до 500 KW, док ће се већи пројекти надметати за тржишне премије. Осим аукција закон уводи могућност закључивања уговора о откупу електричне енергије, као и модел произвођача који је уједно и потрошач (прозумер), што може бити интересантно за грађане и мале заједнице.

У жељи да додатно допринесе енергетској стабилности Републике Србије, али и производи електричну енергију на еколошки прихватљивији начин, НИС је у партнерству са „Гаспром енергохолдингом“ наставио са изградњом термоелектране-топлане Панчево, где ће се топлотна и електрична енергија производити из природног гаса. Предметна технологија је тренутно најбоља са аспекта енергетске ефикасности и екологије. У питању је економски најоправданије техничко решење коришћења природног гаса као горива, које уједно обезбеђује и висок ниво искоришћења енергије горива као и смањену емисију гасова са ефектом стаклене баште.

Циљеви одрживог развоја

Илустрацијама младих уметника представљено је 12 одабраних циљева прописаних од стране УН-а, за чију се реализацију залажемо.

САЗНАЈ ВИШЕ