REACH и SDS

REACH jе европски закон који је ступио на снагу јуна 2007. године и којим се регулише пријављивање, оцена, одобравање и забрана хемикалија.

НИС је, као друштвено одговорна компанија, проактивно реаговала на увођење REACH закона и предрегистрационог поступка, те доследно уводи и спроводи све мере које су прописале EU и ECHA ради заштите здравља људи и животне средине од ризика који могу настати употребом хемијских производа.

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Chemicals) је европски закон (EC 1907/2006) који је ступио на снагу јуна 2007. године и којим се регулише пријављивање, оцена, одобравање и забрана хемикалија. Овај пропис је заменио бројне правилнике који су се односили на постојеће супстанце, регулисао начин регистрације нових супстанци и предвидео рестрикцију супстанци које су ризичне или веома ризичне по људе, живи свет и/или животну средину.

Као једини заступник (Only Representative) за компанију НИС у Европској унији, а у складу са чланом 8. РЕАЦХ прописа, изабран је REACHLaw Ltd, Хелсинки, Финска.
Све супстанце које се производе или увозе у Европску унију у количини већој од једне тоне годишње морају бити регистроване код Европске агенције за хемикалије (ECHA) до одређеног временског рока, у зависности од количине хемикалија.
Комуникација од снабдевача ка потрошачима захтева да произвођачи и увозници пружају обавештења о томе како се њихови производи могу користити безбедно по здравље људи и животну средину, при чему је главни инструмент ове комуникације безбедносни лист (SDS – Safety Data Sheet).

Иницијална одговорност за израду и садржај безбедносног листа је на произвођачу, односно увознику, који први ставља производ у промет. Снабдевач је дужан да без накнаде достави Безбедносни лист на српском језику, у штампаној или електронској форми, другом дистрибутеру или даљем кориснику у ланцу снабдевања. За потребе извоза снабдевач је обавезан да достави SDS на енглеском или језику земље купца.

Снабдевач је правно лице или предузетник који је произвођач, увозник, дистрибутер или даљи корисник, а који ставља хемикалије у промет.

Компанија НИС са задовољством обавештава своје купце и испоручиоце да су у складу са задатим временским роковима испуњене све REACH обавезе и да је добијена позитивна одлука од Европске агенције за хемикалије о извршеној регистрацији супстанци које производи НИС. На овај начин омогућен је даљи несметан пласман и продаја производа компаније на тржиште Европске уније.

Контакт:

REACH/SDS:
Саветник за REACH и управљање хемикалијама
Мр Драгана Цветков Рудеж, дипл.инж.техн.
dragana.cvetkov@nis.eu

Комерцијална питања:
Јелена Павишић
jelena.pavisic@nis.eu