Спонзорства и донације

Као компанија која заједницу и одговорност према заједници ставља на прво место, максимално смо ангажовани на остваривању сарадње која је у складу с нашим критеријумима и вредностима.

Константно тежимо ка томе да унапредимо заједницу у којој живимо и подржимо оне иницијативе које подстичу побољшање квалитета и услова живота људи.

Наша Комисија за спонзорства и донације разматра све ваше иницијативе, а при избору пројеката које ћемо подржати, приоритет дајемо оним пројектима чији су циљеви усмерени управо на актуелне и оправдане потребе и проблеме становништва и који имају дугорочан ефекат на нашу заједницу.

Ми као друштвено одговорна компанија настојимо да будемо пример оваквог начина пословања, јер је улагање у заједницу најбоља инвестиција у заједничку будућност. У нашем раду који се заснива на јасном и ефикасном систему контроле реализације подржаних иницијатива, развијамо перспективност наше заједнице и унапређујемо наше пословање.

Како бисмо размотрили вашу молбу за спонзорство потребно је да нам доставите

Како бисмо размотрили вашу молбу за донацију потребно је да нам доставите

Све молбе и сва питања се достављају на имејл: sponzorstva.donacije@nis.rs.

Напомињемо да примаоци донација могу бити државни органи, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне установе, удружења као и друге организације и заједнице које не остварују добит, као и домаће и стране хуманитарне организације.

Сви који су поднели молбу за спонзорство или донацију биће благовремено обавештени о донетој одлуци о подршци пројекту. Уколико је молба подржана с нашом компанијом се закључује Уговор о донацији или Уговор о спонзорству.