Достојанствен рад и економски раст

NIS ilustracija

Аутор илустрације:

NIS
Моника Ланг

Према истраживању специјализованог портала „Инфостуд“, у ком је учествовало 10.000 испитаника, НИС је изабран за најпожељнијег послодавца за 2020. годину, чиме су награђени вишегодишњи напори Kомпаније да буде бољи послодавац и ради на повећању задовољства запослених.

Дугорочни циљ НИС-а је повећање посвећености запослених и унапређење пракси у области људских ресурса, које ће запосленима у НИС-у пружити најбоље могуће искуство у раду. У току 2020. године у складу са последњим спроведеним истраживањем и стратешким плановима Компаније уведена је нова методологија мерења посвећености запослених и покренута реализација различитих активности. Нова стратегија у области људских ресурса и нове компанијске вредности резултирале су са преко 20 пројеката чијом реализацијом ће бити унапређено искуство кандидата и запослених у НИС-у у областима регрутације награђивања, програма компензација и бенефита за запослене. У сусрет новим моделима рада, очекивањима кандидата и запослених, Компанија је усвојила флексибилне моделе рада. Ови модели пружају запосленима могућност рада од куће, постепен повратак са породиљског одсуства, скупљање и коришћење прековремених радних сати у оквиру „банке сати“, као и рад у канцеларијама послодавца у свом месту становања уколико се њихово радно место налази у другом граду. У складу са Законом, у НИС-у је од 1. марта 2020. године спроведен пројекат који је омогућио да преко 96% запослених ангажованих преко агенција за запошљавање, буду запослени директно путем уговора о раду у НИС-у и зависним друштвима. У 2020. години потписани су нови колективни уговори који су међу најбољима у Србији и региону и запосленима пружају услове за рад и погодности изнад оних прописаних Законом о раду. Колективни уговори нису једини показатељ бриге НИС-а о запосленима. Током ванредног стања, Компанија је уложила напоре да заштити посебне категорије запослених попут хроничних болесника, запослених старијих од 60 година, родитеља деце до 12 година, тиме што им је омогућила плаћено одсуство у висини од 100% редовне зараде. Сви запослени који су оболели од коронавируса, задржали су ниво својих месечних примања, јер је Компанија вршила доплату разлике до пуне месечне зараде. У исто време, неке организационе јединице смањиле су обим пословних активности, те је због тога Компанија одређене запослене упућивала на плаћено одсуство, без умањења редовних месечних примања. НИС је и током 2020. године наставио традицију реализовања стручних пракси за студенте. Наставили смо са реализацијом програма сезонске праксе „NIS Calling” који студентима омогућава да у Компанији стекну своја прва радна искуства током 320 сати праксе, уз флексибилно радно време које могу да комбинују са обавезама на факултету. Програм је био прилагођен новим мерама, те је реализација праксе за већину студената била у режиму рада од куће. Међу одабраним студентима углавном су будући инжењери рударства и геологије, машинства, технологије, електротехнике, будући економисти, психолози и правници. Програм праксе се организује традиционално од 2012. године.

У 2020. години креиран је програм запошљавања дипломаца и мастер студената NIS Energy. У питању jе плаћени програм који траје 12 месеци, са циљем да дипломце и мастер студенте обучи за преузимање специјалистичких и експертских позиција у Компанији. Поред практичног рада са додељеним ментором, свим полазницима је пружена могућност да се развијају кроз бизнис предавања и радионице, обиласке различитих пословних локација, као и кроз рад на индивидуалном пројектном задатку.

НИС је наставио учвршћивање своје позиције пожељног послодавца и кроз успешно учешће на преко 30 онлајн конференција, радионица и форума у току године, као што су „ESTIEM Case Study Show” „Оригинални разговори”, „Са компанијом на ти”, „HR Week 2020”, „Cotrugli регионални панел”, „HR Enter”, „Serbian HR Community” панели. Настављена је сарадња са организацијом AIESEC на пројекту Хаб Знања чиме је младима пружена прилика да се едукују за време ванредног стања помоћу текстова које су припремили запослени Компаније.

Циљеви одрживог развоја

Илустрацијама младих уметника представљено је 12 одабраних циљева прописаних од стране УН-а, за чију се реализацију залажемо.

САЗНАЈ ВИШЕ